strana 4

Projekt CAMPQ

a výhodné vstupné

INFORMACE / AKTUALITY / ZAJÍMAVOSTI

Cesta do Astany

NAŠE FOTOREPORTÁŽ

Manažeři ve věku do 33 let jsou odměňováni generálním ředitelem Metrostavu za pracovní výkony poznávací cestou do zahraničí. Letos osm vyznamenaných

vycestovalo do hlavního města Kazachstánu.

Zajímavý program připravený společností Top Expo

zavedl naše kolegy a kolegyně do města chlubícího se

moderní výstavbou a architekturou. Nové město, část

Astany, je okázalé, ale působí prázdným dojmem. Turisté

totiž ještě Kazachstán v plné míře neobjevili. To dokla­

dovala i návštěva „etnovesničky“, která pro účastníky

cesty byla příjemným setkáním s národními zvyklostmi

i minulostí země. Na nábřeží Starého města život zurčí

až ve večerních hodinách a naši kolegové se do něj rádi

zapojovali, včetně ochutnávek typických jídel a nápojů.

Nezapomenutelným zážitkem pro účastníky byly

schody, na kterých se pravidelně zakopávalo. Podle slov

účastníků, i přes dobrodružný přílet do Astany, kdy má­

lem neodcestovali z mezipřistání ve Varšavě, se pobyt

vydařil. Měli možnost poznat jak samotné „město bu­

doucnosti“, tak i místní zvyklosti a přivezli si neskutečné

množství společných zážitků.

V rámci partnerství Metrostavu a Subterry s Pražským

Quadriennale 2019 nabízíme možnost navštívit unikátní celonoční inscenaci CAMPQ za zvýhodněné vstupné

750 Kč. Původní cena vstupenky je 900 Kč.

Jde o největší koprodukci v dějinách českého divadla

a unikátní celonoční imerzivní inscenaci. Představení trvá

zhruba sedm hodin, je ale možné z něj odejít i dříve. Met­

rostav a Subterra v představení vystupují jednak kulisami

(firmy zapůjčily kontejnery a ploty) a jednak jsou společ­

nosti zmíněny v textu scénáře a tím zapojeny do děje.

Termíny a užitečné kontakty

Inscenace bude k vidění pouze pětkrát na dvou místech:

v Praze na ostrově Štvanice ve dnech 6., 8. a 10. června,

poté se 13. a 14. září přesune na náplavku do Českých

Budějovic. V případě zájmu o zvýhodněné vstupné na tuto

akci kontaktujte paní Karolínu Macákovou na e-mailovou

adresu: propagace@campq.cz. Více informací o projek­

tu naleznete na webových stránkách CAMPQ:

http://www.campq.cz/#oprojektu

1

Zdeněk Kostříž

Helena Čechurová

Pítka mezi TOP 15

Aktuality z Metrostavu najdete na

www.facebook.com/Metrostav

a na webu www.metrostav.cz

SKM na cestách

Senior Klub Metrostav (SKM) podnikl nedávno zajímavé výlety: členové se prošli Prokopským údolím

v Praze a o čtyři dny později navštívili moravský Kyjov.

V pondělí 13. května se sešla početná skupina se­niorů

na nádraží Praha-Smíchov a motoráčkem Pražským Sem­

meringem přes Jinonice, Zličín, Hostivice a Rudnou dojela

do stanice Praha-Holyně, která je ideálním výchozím bo­

dem k procházce Prokopským údolím.

Za krásného počasí jsme prošli necelé čtyři kilometry

krásnou přírodou, zastavili se u jezírka, kde se natáčela

scéna z filmu Pelíšky, ve které herec Miroslav Kaman za­

stavil muže na motocyklu s koženou brašnou. Procházka

skončila v Besední restauraci v Hlubočepech, kde jsme

načerpali nové síly a spokojeni se rozešli domů.

Prohlídka Kyjova a Mutěnic

Hned v pátek 17. května jeli senioři do Kyjova na návštěvu

sklípku. Také tato akce měla hojnou účast a posezení ve

sklípku s harmonikou se všem účastníkům líbilo. Druhý

den jsme navštívili zámek Milotice, prohlédli sklípky

v části obce Mutěnice, která se jmenuje Búdy a je v ní více

než 500 malovaných sklípků. Unavení, ale spokojení jsme

se vypravili na zpáteční cestu.

V sobotu 22. června Senior klub Metrostav plánuje

tradiční akci pro seniory s vnoučaty na oslavu konce

školního roku. Tentokrát na kolech nenáročnou trasou

Prokopským údolím, podle Vltavy a Berounky s cílem

u kiosku s občerstvením v Říčních lázních. Akce je ote­

vřena také pro případné zájemce mimo klub.

Informace o dalších chystaných akcích jsou k dispo­

zici na webu http://skm.jabro.eu nebo e-mailem:

skm@metrostav.cz . Fotografie z akcí najdete na adrese:

https://skmetrostav.rajce.idnes.cz .

2

3

4

5

–red–

Noční operace na A1

6

7

8

9

Jan Brodský

Párty Metrostavu: naši zaměstnanci si užili večírek na Občanské plovárně v Praze

Šestý Ratolest Fest lákal na náplavku

U Rašínova nábřeží a Hořejšího nábřeží v Praze se

sešli malí i velcí návštěvníci, aby si užili letošní ročník

Ratolest Festu – festivalu aktivit pro rodiny s dětmi

ve věku 0–14 let. Metrostav jako partner akce přivezl

miniaturní bagry, které si mohly děti vyzkoušet.

Naši partneři ze společnosti FILTERMAC, se kterými

Metrostav už delší dobu provozuje pítka na vysokých

školách ČVUT a VUT, získali prestižní ocenění SDGs.

FILTERMAC se stal semifinalistou cen SDGs 2019 a je

tak jednou z TOP 15 firem, které v České republice při­

spívají k naplnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Ceny

SDGs oceňují projekty, které mění svět k lepšímu. Cíle

udržitelného rozvoje přijaly země OSN na summitu v září

2015 a jde o společný plán pro lepší svět, ke kterému se

zavázaly všechny členské státy OSN.

Cílů udržitelného rozvoje je 17 a definují svět v roce

2030 i konkrétní kroky, jak bojovat s ekonomickými, en­

vironmentálními a sociálními problémy. FILTERMAC napl­

ňuje hned několik z nich. Jde o síť speciálních automatů,

které jsou rozmístěné na univerzitách a studentských ko­

lejích a umožňují čepovat do přinesené nádoby filtrovanou

perlivou či neperlivou vodu. Projekt tak šetří cca 155 tisíc

PET lahví měsíčně, které nemusejí být vyrobeny.

Zábava, živá hudba (foto č. 1) a také příležitost pro neformální a přátelské setkání lidí napříč divizemi. To je

tradiční Párty Metrostavu, která letos proběhla 23. května a účastnilo se jí téměř 1000 hostů převážně dělnického

personálu. „Tento večer je určen především vám, kteří si umíte plivnout do dlaní, kteří pracujete, a díky vám

také Metrostav jako taková firma vzkvétá a může si udělat krásné odpoledne v samém srdci naší matičky Prahy,“

odstartoval akci český televizní moderátor a hlasatel Alexander Hemala (na snímku č. 2 vpravo) a předal slovo

generálnímu řediteli Metrostavu Ing. Pavlovi Pilátovi (na snímku č. 2 vlevo), který poděkoval zaměstnancům za

odvedenou práci a popřál jim příjemnou zábavu. Však program byl pestrý: v 18 hodin odstartovala dřevorubecká

soutěž (foto č. 3), záhy vystoupila skupina Kyvadlo (foto č. 4) a bavili se všichni včetně členů Senior klubu

Metrostavu (foto č. 5). Kdo chtěl, mohl si prohlédnout krásy Prahy z paluby parníku (foto č. 6). V 21 hodin nastoupila

na pódium kapela Vohnout (foto č. 7) a Párty Metrostavu se rozjela na plno. Jejich pestré, tvrdé a zároveň melodické

kytary přítomné bezpochyby rozproudily (foto č. 8). Kdo vydržel do noci a měl ještě síly, pokračoval diskotékou 60.

až 90. let v zadní části areálu (foto č. 9). Večírek se vydařil a nezbývá než se těšit na jeho příští, již 20. ročník.

V květnu proběhla během dvou nočních výluk úspěšně montáž ochranné konstrukce Schutzgerüst v rámci

oprav mostu na dálnici A1, Hagen-Hengstey, kde pracuje německé zastoupení divize 4 ve sdružení s naší

dceřinou firmou BeMo Tunnelling (BeMo).

Konstrukce Schutzgerüst slouží k zachytávání vody

a drobných částí betonu během přípravných prací pro

vyzvednutí prostředního pole dálničního mostu tak, aby

nedošlo k omezení provozu na osmikolejné železniční

trati. „Během první pětihodinové noční výluky musely

být do kolejiště osazeny dvě pomocné podpory. Na ně

byly prodlouženy pojezdové dráhy ocelové konstrukce,“

popisuje vedoucí projektu Ing. Libor Švec z divize 4. „Po­

té byla konstrukce Schutzgerüst osazena pomocí jeřábu

o nosnosti 250 t na tyto pojezdové dráhy, zajištěna proti

posunu a ručními lanovými zvedáky zasunuta do parko­

vací polohy a uzemněna. A došlo k rozebrání montážních

podpor, vyklizení kolejiště a obnovení provozu,“ dodává.

Během druhé výluky stavbaři osadili pohonný mecha­

nismus, který se skládá z kladek, ručních navijáků, ná­

sledně provedli protažení ocelových lan a aktivaci celého

systému. Dodejme, že u Hagenu v Německu vznikají v re­

žii Metrostavu a BeMo na dálnici A1 dva mosty – zmíněný

most Hengstey (cca 80 m přes osmikolejnou železnici, tři

pole) a most Volmarstein (cca 300 m, 10 polí).

–red–, foto archiv stavby

–red–, foto archiv Metrostavu

Čtrnáctideník Metrostav vydává Metrostav a.s., člen Skupiny Metrostav / Pověřený šéfredaktor David Kalců, DiS / Adresa redakce Koželužská 4, 180 00 Praha 8-Libeň, tel.: 266 019 245; www.metrostav.cz; www.facebook.com/Metrostav

/ Číslo 9/2019 vyšlo 4. 6. 2019 (10/2019 vyjde 19. 6. 2019) / Složení redakční rady Ing. Jaromír Pavlíček (předseda), Ing. Vojtěch Kostiha, MBA (místopředseda), Ing. Kateřina Hainzová, MBA, David Kalců, DiS, Ing. Jitka Neklanová,

Ing. Ladislav Profota, Ing. Petr Půta, Ing. Jaromír Šob, Ing. Renáta Zavřelová a Ing. Martina Zrcková / Neoznačené materiály připravil David Kalců, DiS, foto archiv Metrostavu / Výroba Boomerang Communication, s. r. o., Nad Kazankou 37,

Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, fax: 244 023 333 / Registrace periodika MK ČR E 7121, ISSN 1211-0736 / Tento tisk slouží pouze a výhradně pro obchodní propagaci firmy Metrostav a.s. a je veřejně neprodejný.

Metrostav_09_2019.indd 4

31.05.19 14:32