fotosloupek

Den s Metrostavem pro naše budoucí kolegy

Ve čtvrtek 11. listopadu proběhla na našich pracovištích v Horních Počernicích akce pro smluvní a draftované žáky z Akademie řemesel Praha.

V dopoledních hodinách měli kluci z oborů tesař a truhlář výukový program v tesárně a ve skladě bednění divize 6. Obdobný program byl připraven pro žáky oborů strojník a zámečník v Provozu ocelových konstrukcí divize 3. A protože nejen prací je člověk živ, smluvní žáky jsme po obědě vzali na nedaleký okruh pro motokáry. Chlapci nás přesvědčili, že jejich šikovnost daleko přesahuje zvolený studijní obor. Všichni zúčastnění si Den s Metrostavem užili a těší se na další společnou akci učňovského programu.