4. února 2016 / 2 / XXVIII

Fotosloupek: Poslední kilometr str. 2

Ptáme se: Ing. Jana Šlajse,

obchodního náměstka divize 6 str. 2

V nové hale v Liberci už zahájili

výrobu vakuových pump str. 2

KRÁTCE / AKTUÁLNĚ

Odmítáme neetické jednání

Přes 620 zaměstnanců Metrostavu se už do konce ledna

zúčastnilo školení Etiky a trestněprávní compliance.

Všichni jím projdou do konce března, do července pak také

členové orgánů a zaměstnanci většiny firem jeho Skupiny.

BIM – Informační model budovy

V rámci Odborné rady pro BIM založili 6. ledna zástupci

společností Metrostav, Skanska, VCES a OBERMEYER

Helika pracovní skupinu 03: BIM & Realizace. Více

informací najdete na webu www.czbim.org.

Č T R N Á C T I D E N Í K

M E T R O S TAV

A .S.

Vlastní skruž obstála

Divize 4 dokončila v lednu u Opatovic výstavbu levé

části více než kilometrové estakády přes jednu z největších mimoúrovňových křižovatek ve střední Evropě.

Vedoucí projektu za Metrostav Ing. Richard Rakouš

složitý dopravní uzel popisuje (titulní foto): „V prvním

patře prstencovité mimoúrovňové křižovatky Opatovice přechází silnice I/37 z Hradce Králové do Pardubic

přes historický Opatovický kanál vystavěný na přelomu

15. a 16. století. Druhé patro tvoří rondel – kruhový

objezd o průměru asi 200 metrů. Leží na násypovém

tělese s výškou až 12 metrů nad terénem a společně se

čtyřmi mostními objekty umožňuje propojení rychlostní,

vrchem vedené komunikace R35 se silnicí I/37 a místními

komunikacemi – třeba se silnicí III. třídy mezi Opatovicemi

vlastními silami vybudovali základy, spodní stavbu, nosné konstrukce a římsy (foto č. 1). K výstavbě 5polového

dílu hlavního mostu s rozpletem a 8polové rampy použili

spodní pevnou skruž z inventárního materiálu. Hlavní

14polový úsek estakády vybudovali nad provozovaným

rondelem také na spodní skruži a z obdobných prvků, byla

ale výsuvná a sestavená podle patentu Metrostavu. Pro

opatovický most ji tým Ing. Martina Řediny navíc musel

upravit a zesílit, protože rozpětí polí dosahovalo až 60 m.

„Skanska stavěla pravý most na typizované přesuvné

skruži a bylo zajímavé sledovat postupy a časy výstavby

obou mostů,“ říká Ing. Rakouš. „Skruž Metrostavu v tomto porovnání obstála. Ze začátku sice chvíli trvalo, než

se s ní kolegové sžili, a také doba taktu byla asi o tři dny

Rovnocenní partneři

Handy cyklo maraton ponese jméno Metrostavu. Vyplývá to ze smlouvy o generálním partnerství na rok 2016,

kterou 21. ledna podepsali prezident Skupiny Metrostav Jiří Bělohlav a Heřman Volf, předseda neziskové

organizace Cesta za snem (foto zprava).

Benefičního závodu smíšených týmů cyklistů, kteří

musí štafetovým systémem zdolat 2222 km dlouhou trasu v limitu 111 hodin, se vloni zúčastnilo na 250 cyklistů,

jeden tým byl i z Metrostavu. „Je to pro nás čest, získat

tak silného společníka. Cítíme, že jsme mu rovnocenným

partnerem, a to nám dodává energii dostat ze sebe to

nejlepší,“ řekl po podpisu smlouvy Heřman Volf.

Metrostav_02_2016.indd 1

1

a Čeperkou, s příjezdem k opatovické elektrárně či k velkoprodejně SIKO. Tyto části křižovatky spolu se zárodkem estakády vznikly v první etapě výstavby, která byla

dokončena v roce 2009. Pokračování estakády, takzvané

‚třetí patro‘ – tedy rychlostní silnici R35 a její napojení

na rondel z moravské strany – jsme ve sdružení s firmou

Skanska DS začali budovat v roce 2010 a investorovi jsme

ho předali v termínu podle smlouvy na konci minulého roku. Do doby výstavby se přitom promítlo tříleté přerušení

díla způsobené uplatňováním úsporných opatření.“

Na stavbě levého mostu estakády a sjezdové rampy,

jež měl tým Ing. Rakouše na starosti, se podíleli zaměstnanci firmy Zakládání staveb, kteří most založili na velkoprůměrových pilotách. Hlavní díl práce ale odvedli

pracovníci provozu mostních technologií divize 4, protože

2

delší než u sousedů, díky šikovnosti našich pracovníků ale

nakonec svůj úkol splnila na výbornou. Nemuseli jsme tak

platit za nákup ‚mercedesu‘, ale úspěšně jsme dojeli do cíle vlastní ‚škodovkou‘. A protože je naše skruž flexibilní, je

už zase v plné práci na Slovensku,“ dodává.

Estakáda přes MÚK sice zatím končí v poli (foto č. 2),

povede ale po ní přístup na staveniště, z něhož stavbaři

prodlouží R35 k Olomouci. Realizaci tohoto projektu ale

brzdí legislativní důvody. Divize 4 se proto odstěhovala

o kus dál, na dálnici D11, kde tým Ing. Rakouše řídí výstavbu úseku mezi Osičkami a Hradcem Králové. Také na

něm se významně podílejí pracovníci divize 4 – a to nejen

z provozu mostních technologií, ale i zemních prací. Nastoupí tu dokonce nově i středisko asfaltových vozovek.

Centrální železniční dispečink str. 3

V Nové Pace otevřeli o Vánocích

nový bazén str. 3

Fotoreportáž: Lyžaři si letos užili

bělostný sníh a modré nebe str. 4

Stavba S7 u Gdaňsku

Úspěšné působení divize 4 v Polsku pokračuje stavbou

téměř 20,5 km dlouhého úseku rychlostní komunikace S7 od jižního obchvatu Gdaňsku do města Nowy

Dwór Gdański. Tým ředitele výstavby Ing. Radima Čápa zde pracuje od října 2015 a dílo dokončí za tři roky.

„Zatím jsme demolovali budovy, odlesnili území a postavili zařízení staveniště. Nyní navážíme násypový materiál na mezideponie, jejichž objem narůstá asi o 6500 tun

písku denně, a provádíme přípravu podloží,“ říká hlavní

stavbyvedoucí Ing. Igor Sedláček, který stavbu řídí.

Dílo u Gdaňsku (foto) zahrne i vybudování 18 mostů či

viaduktů – z toho osmi na S7. Dva mosty budou měřit více

než kilometr a vyrostou pomocí tří technologií – na pevné

skruži, výsuvem a letmou betonáží. Stavbu hlavní trasy

komplikuje fakt, že leží v inundačním pásmu delty řeky

Visly a podloží tvoří aluviální sedimenty v podobě nánosů,

kalů a písčitých i štěrkových usazenin včetně lokálního

výskytu rašelin. Pro jeho zlepšení budou muset stavbaři

využít 11 technologií sanace, které zahrnují i zhotovení asi

2000 km betonových pilot. „Logistické zajištění dodávky

stavebních materiálů bude vzhledem k jejich objemu složité, ale máme v tomto oboru už dost zkušeností. Největší

oříšek proto nejspíš bude formální – prosadit u investora technické změny v rámci hodnotového inženýrství,“

uzavírá Ing. Čáp, v jehož týmu dnes pracuje deset Čechů

a 65 Poláků. Většinu z nich dobře zná z úspěšné stavby S8

ve Varšavě, a proto ví, že se na ně může spolehnout.

–red–, foto archiv stavby

–red–, foto Jiří Junek a archiv stavby

02.02.16 10:19