strana 4

Plán akcí SKM

INFORMACE / AKTUALITY / ZAJÍMAVOSTI

Vzdělávejme se

NAŠE FOTOREPORTÁŽ

Výbor Senior klubu Metrostavu (SKM) připravil pro své

členy a jejich rodinné příslušníky další výlety. Zájemci

se dozvědí více na webu skm.jabro.eu, kde se mohou

i přihlásit, přihlášky jsou i na skm@metrostav.cz . Fotografie z předchozích akcí jsou k nahlédnutí na adrese

skmetrostav.rajce.idnes.cz .

Z plánovaných akcí vybíráme:

Centrum vzdělávání Skupiny Metrostav a jeho spolupracovníci ze všech našich společností nabízejí řešení

školicích potřeb jednotlivců i týmů. Jaké bude zaměření seminářů pro nadcházející období?

Velmi zajímavá je nabídka odborných technických se‑

minářů, třeba s tématy realizace hydroizolací střech nebo

geometrické přesnosti staveb. Za pozornost stojí setkání

k problematice GDPR v podmínkách stavební společnosti

či semináře k rizikům pracovněprávních vztahů a trestní

odpovědnosti právnických osob. Stranou aktivit centra

nestojí ani kvalita přípravy i realizace staveb, prohloubení

profesních znalostí či změny v technologickém vybavení

pracovišť spojené s digitalizací oboru stavebnictví.

 14. března – prohlídka Barrandovských filmových

ateliérů s průvodcem.

 18. března – členové SKM se sejdou v prostorách ÚKR

na Palmovce na Členské schůzi klubu, kde zhodnotíme

uplynulé období a povíme si, co nás čeká do budoucna.

27. března – návštěva filmu Toman v kině Evald.

 28. března – výlet vlakem do Pardubic, prohlídka his‑

torické části města.

 11. dubna – vlakem do Chomutova, prohlídka v že‑

lezničním depozitáři Národního technického muzea

v Chomutově.

 13. května – výlet motoráčkem po trati Pražského

Semmeringu do Prokopského údolí.

15. května – výlet vlakem do jihočeské obce Zlatá Ko‑

runa, návštěva kláštera.

 17. až 19. května – víkendová návštěva Kyjovska s po‑

sezením ve sklípku.

 5. června – v 19.00 hodin Divadlo Na Fidlovačce,

představení Pravda. V hlavní roli této hry se představí

Marek Taclík a Iva Pazderková.

Osobnostní rozvoj

Ve spolupráci se společnostmi Česká cesta a Prothea

jsou připraveny aktivity osobnostního rozvoje určené

jak pro manažery zařazené do systému přípravy perso‑

nálních rezerv, tak i pro široký okruh zaměstnanců. Také

pravidelná cyklická střetnutí našich stavbyvedoucích,

přípravářů i mistrů se stala součástí sdílení aktuálních

informací ze společností, jednotlivých oborů i zkušeností

jednotlivých pracovišť. Pokud byste měli i vy, vážení

kolegové, jakýkoli námět na nový seminář, stačí napsat,

zavolat či se zastavit v centru vzdělávání. Více informací

na http://skupina.metrostav.cz/vzd

1

Zdeněk Kostříž

Jan Brodský

Hvězdný bazar

Trojčata Metrostavu

Někdy se přihodí, že je příroda k rodičům velmi štědrá

a narodí se jim trojčata. Takové štěstí měl náš kolega

Ing. Aleš Vejmola (foto). Byť je to samozřejmě veliká radost, rodiče poslední měsíce zvládají s vypětím

všech sil a za podpory vedení divize 3.

Aleš (po tátovi), Albert, Amálie – tak se ti tři téměř

půlroční drobečkové jmenují. „To, že čekáme trojčata,

jsme se dozvěděli asi v šestém týdnu těhotenství. Byl to

šok, protože tato varianta nás nenapadla ani na vteřinu.

Děti nebyly počaty uměle, žena má sice v rodině dvojčata,

nicméně je to vzdálená část rodiny,“ líčí inženýr Vejmola.

Trojčata se narodila na začátku října a bylo to velké

překvapení nejen pro oba rodiče, ale také pro lékařský

personál UPMD v pražském Podolí. Stalo se tak totiž

o více než tři měsíce dříve. Třetí trimestr vzhledem k před‑

časnému porodu rodiče strávili denními návštěvami dětí

na neonatologickém oddělení. Vše ale dopadlo dobře. Děti

jsou pro jistotu nadále pod zvýšenou kontrolou lékařů.

„Přes den je žena statečná a s vypětím sil vše zvládá,

i když jsem v práci. Je to o to náročnější, že děti stále

dostávají mnoho léků a mají naordinováno cvičení. Ba‑

bičky jsou bohužel daleko a jsme na to sami. Chtěl bych

tímto poděkovat vedení divize 3 v čele s panem ředitelem

Ing. Martinem Plchem, kteří mi vyšli ohromně vstříc

a daří se mi tak skloubit práci a časté návštěvy u lékařů.

Děti se na nás před týdnem začaly usmívat a tomu se nic

nevyrovná,“ uzavírá Aleš Vejmola.

2

3

Ve čtvrtek 28. března proběhne v Centru vzdělávání

Skupiny Metrostav od 14 hodin čtvrtý ročník dobročinné sbírky oblečení, obuvi a doplňků. Zbavte se oblečení, které už nenosíte, a darujte je na dobrou věc!

Česká asociace paraplegiků (CZEPA) provozuje

v Jungmannově 7 v Praze 1 obchod/bazar s oblečením

a designovými kousky, který slouží jako tréninkové pra‑

coviště pro lidi, kteří se ocitli po úraze či onemocnění

na vozíčku. Připojte se k dobré věci a ulehčete svým

šatníkům, pomůžete tak lidem s poraněním míchy vrátit

se zpět do života. Současně můžete podpořit bazar i ná‑

kupem výrobků z jejich speciální edice: vynikající domácí

marmelády, med přímo od včelaře, čokoláda a trička...

Chcete se zapojit, ale nemůžete 28. března přijít?

Nevadí! Zachovalé oblečení, obuv a doplňky přijímáme

v jednotlivých divizích průběžně až do dne předání sbírky.

Více informací naleznete na www.hvezdnybazar.cz

–red–

4

5

Navzdory hendikepu

První březnový víkend se pod taktovkou organizace

Cesta za snem uskutečnil již tradiční ČEZ zimní handy

kvadriatlon v Bedřichově. Kromě toho, že byla stopa

dobře upravená a obklopená natěšenými fanoušky, tak

byla také prosvícená červeno-žlutými barvami.

Skupina Metrostav byla na této akci reprezentována

téměř v každé kategorii. Naši zaměstnanci utvořili celkem

osm dvojic závodníků a svými výsledky naše barvy skvěle

reprezentovali. Tímto všem moc gratulujeme ke krásným

výsledkům a děkujeme za účast!

Trocha čísel...

 chlapci po narození vážili 870 g, Amálka 890 g

 nyní Aleš a Albert váží shodně 5,1 kg, Amálka 4,3 kg

 po narození byly děti v péči lékařů 104 dny

 spotřeba plen – 25 až 30 ks denně

–red–, foto archiv Aleše Vejmoly

6

Náročná operace v Lysé nad Labem: výsuv nosné ocelové konstrukce nového mostu

Tým Ing. Richarda Rakouše z divize 4 ve spolupráci s kolegy z Provozu ocelových konstrukcí divize 3 od loňska

pracuje na mostu, který u nádraží spojuje dvě části města. V polovině února nadešla fáze výsuvu nosné ocelové

konstrukce. „Tato část mostu je složena z 20 segmentů, které byly postupně dováženy na stavbu a osazovány

pomocí jeřábů do projektované polohy na předem zhotovené dočasné podpěrné konstrukce PIŽMO. Nejtěžší dílce

vážily 42 tun, celková hmotnost ocelové části mostu délky 91 m je 670 tun!“ popisuje stavbyvedoucí Ing. Ondřej

Vítek z divize 4. Akce byla zahájena 15. února 2019 v 8.30 hod., kdy proběhlo vysunutí nosné ocelové konstrukce

přes pole č. 6 (foto č. 1). Most byl tlačen soustavou dvou hydraulických válců o celkové síle 2 x 60 tun a výsuvném

kroku délky 1,5 m. Následovaly dvě noční výluky na provozované železniční dopravní cestě, a to ze 17. na 18. února

a z 18. na 19. února, kdy byl most kompletně vysunut (foto č. 2 a 3), a mohly být zahájeny práce na spouštění mostu

do projektované polohy (foto č. 4, 5 a 6). Po výsuvu nosné ocelové konstrukce následovalo její spouštění, které bylo

dokončeno 23. února v ranních hodinách. Z důvodu výluk nad provozovanou a frekventovanou železniční dopravní

cestou musely být všechny tyto činnosti naplánovány do nejmenších detailů.

Úspěch goalballistů

V polovině února se v pražské Vinoři uskutečnil také

Mezinárodní turnaj klubů Evropské ligy v goalballe (foto).

Jde o kolektivní míčový sport provozovaný především sla‑

bozrakými a nevidomými sportovci. Pro Českou republiku

dopadl úspěšně a Metrostav byl jako hlavní sponzor u to‑

ho! Český tým goalballu v čele s Janem Boškem, již tradič‑

ním účastníkem Metrostav Handy Cyklo Maratonu za tým

Skupiny Metrostav, si vybojoval postup na mistrovství

Evropy. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Helena Čechurová

–red–, foto archiv stavby

Čtrnáctideník Metrostav vydává Metrostav a.s., člen Skupiny Metrostav / Pověřený šéfredaktor David Kalců, DiS / Adresa redakce Koželužská 4, 180 00 Praha 8-Libeň, tel.: 266 019 241; www.metrostav.cz; www.facebook.com/Metrostav

/ Číslo 4/2019 vyšlo 13. 3. 2019 (5/2019 vyjde 29. 3. 2019) / Složení redakční rady Ing. Jaromír Pavlíček (předseda), Ing. Vojtěch Kostiha, MBA (místopředseda), Ing. Kateřina Hainzová, MBA, David Kalců, DiS, Ing. Jitka Neklanová,

Ing. Ladislav Profota, Ing. Petr Půta, Ing. Jaromír Šob, Ing. Renáta Zavřelová a Ing. Martina Zrcková / Neoznačené materiály připravil David Kalců, DiS, foto archiv Metrostavu / Výroba Boomerang Communication, s. r. o., Nad Kazankou 37,

Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, fax: 244 023 333 / Registrace periodika MK ČR E 7121, ISSN 1211-0736 / Tento tisk slouží pouze a výhradně pro obchodní propagaci firmy Metrostav a.s. a je veřejně neprodejný.

Metrostav_04_2019.indd 4

11.03.19 12:55