strana 4

Bezpečné pracoviště

INFORMACE / AKTUALITY / ZAJÍMAVOSTI

Ocenění úspěšných

NAŠE FOTOREPORTÁŽ

Metrostav hodnotí už osm let dodržování bezpečnosti

na svých stavbách i v provozech pomocí motivačního programu. Následující vedoucí projektů uvedených staveb převzali ocenění Bezpečné pracoviště na

TEK 2017. Všem vyznamenaným týmům gratulujeme!

Ve druhé části konference TEK 2017 předal generální

ředitel Metrostavu Ing. Pavel Pilát tradiční ocenění za

práci v loňském roce nejlepším technikům a zaměstnancům. Vyznamenaným kolegům děkujeme za cenný

přínos pro společnost a gratulujeme.

D1, Petr Kopička, Realtoria a Vackov, 3. etapa, Praha

D3, Ing. Stanislav Červený, Autosalon Lexus, Praha

D3, Ing. Zdeněk Hošek, Ekologizace CZT, Žatec

D4, Ing. Zdeněk Ludvík, Dálnice D1 úsek 03

D5, Milan Špička, Mosty na trati Rokycany–Plzeň

D6, Ing. Jaroslav Kazatel, Libeňské terasy, Praha

D8, Ing. Petr Ort, Veslařský areál, Račice

D8, Ing. Ondřej Matoušek, Misan, Lysá nad Labem

D9, Jan Mráz, Centrum zpracování odpadů, Vintířov

D9, Ing. Martin Jirota, Dům Kindergarten, Praha

Titul Osobnost Metrostavu za rok 2016 převzal Pavel

Meyer, který do Metrostavu nastoupil v roce 1978 jako

tunelář. Posledních skoro 25 let byl předsedou základní

organizace Odborového svazu Stavba Metrostav a výrazně přispěl k dlouhodobému sociálnímu smíru ve firmě.

Jeho působení oceňovali i představitelé Odborového

svazu Stavba ČR. Od 1. ledna 1994 byl zvolen do dozorčí

rady Metrostavu, kde pracuje doposud, a také jeho jednání

v tomto orgánu firmy je hodnoceno na vysoké úrovni.

OSOBNOST METROSTAVU

V ÝROČNÍ CENA GENER ÁLNÍHO ŘEDITELE

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI METROSTAV

Pozvánka na Blbou hru

Tři kolegové z divize 3 – Stanislav Červený, Tereza

Bjalončíková a Miroslav Jirčík – a jeden z divize 1 –

Jiří Novotný – nastudovali spolu s dalšími dvěma herci

z Divadla Rodu Vejvodů představení Blbá hra aneb

Křtiny v Hbřbvích. Přijďte se pobavit!

V divadle Gong ve středu 24. května od 19.30 hodin

humor rozhodně nebude chybět. Blbá hra je totiž sestavena z dramatických klišé, póz, manýr a ustálených rčení.

Určitým doporučením k její návštěvě může být i sentence

nebo přesněji řečeno výzva, kterou si autor – spisovatel,

dramatik, herec, režisér a divadelní pedagog Ivan Vyskočil – zvolil jako motto celé hry: „Skoncujme již jednou

s cizáckými absurdními a podobnými hříčkami, které jsou

našemu duchu cizí a pokusme se o vlastní blbou hru!“

Inscenace byla poprvé uvedena na konci 60. let

20. století a vypráví o návratu docenta Julia Vávry na rodný grunt. Stanislav Červený hraje Oskara Vávru (bohatého

předsedu družstva, manžela, bratra, otce, švagra, milence

atd.). Tereza Bjalončíková je Maryša Vávrová (dívka v prvním rozpuku, dcera, neteř, milenka, matka atd.).

Do děje představení Blbá hra, kterým provádí Miroslav Jirčík, ještě zasáhnou Soňa Vávrová (Oskarova choť,

neurotička, žena v předposledním rozpuku atd.) a docent

Julius Vávra. Kolega Jiří Novotný hru režíruje.

Z buňky se stala Pixla

Výroční cenu generálního ředitele Metrostavu za rok 2016

získal Ing. Aleš Gothard z divize 5. V Metrostavu začal

pracovat v roce 2007 jako asistent stavbyvedoucího na

zakázce Héðinsfjarðargöng na Islandu. Od roku 2009

působil coby ekonom projektů a podílel se na stavbách

tunelu Radejčín, metra Länsimetro a Kalasataman Keskus

ve Finsku. V roce 2013 byl jmenován vedoucím organizační složky Metrostavu na Islandu, kde se zároveň stal

vedoucím projektu na stavbě tunelu Norðfjörður, která se

v tuto chvíli blíží ke zdárnému konci. V současné době se

ve Skandinávii zaměřuje nejen na stavby, ale i na obchod.

1

Z AMĚSTNANEC METROSTAVU

2

3

4

5

VEDOUCÍ PROJEK TU METROSTAVU

Petr Kopička, D1, stavbyvedoucí Ing. David Vlasák,

D3, hlavní stavbyvedoucí Ing. Zdeněk Ludvík, D4, hlavní

stavbyvedoucí Petr Hanzlík, D6, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Marek Magerov, D8, stavbyvedoucí Ing. Filip

Křesťan, D9, hlavní stavbyvedoucí

Obecně prospěšná společnost JAHODA poskytuje sociální služby dětem a mladým lidem v Praze na Černém Mostě

a na Vinohradech. Díky Metrostavu, který jí v dubnu

věnoval starší stavební buňku, teď její terénní pracovníci

v Praze 14 nabízejí klientům pohodlnější zázemí pro řešení

rodinných, školních i vztahových problémů. Do buňky,

dnes nazvané Pixla, mohou přijít i při nepříznivém počasí

a v klidu, bez rušení probrat všechno, co je tíží.

Manažer odvětví 2016

V prestižní soutěži Manažer roku se Ing. Josef Neuwirth, dlouholetý ředitel divize 4 a dnes expert v úseku

generálního ředitele Metrostavu, stal nejlepší manažerskou osobností v oboru stavebnictví. Gratulujeme!

Soutěž už po 24. uspořádaly Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace. Účastníci

v ní byli hodnoceni dvoukolově, dvěma nezávislými komisemi, které výsledky slavnostně zveřejnily 20. dubna v paláci Žofín. K úspěchu Ing. Neuwirtha (foto vlevo) přispěl

nejen jeho cit pro práci s lidmi, ale jistě také manažerské

krédo Držím slovo, kterým se vždy řídil. Absolutními vítězi soutěže se stala Marta Nováková z firmy U & SLUNO

a Emil Beber z družstva KOVOBEL.

–red–, foto http://manazerroku.cz/

Ing. Jiří Čulík, D1, vedoucí útvaru Ing. Miroslav Korous, D11, vedoucí útvaru Tereza Bjalončíková, D3, referentka Ing. Pavel Bureš, D3, vedoucí útvaru Ing. Jana

Sliacká, D3, ekonomka projektu Ing. David Szombathy,

D4, vedoucí střediska Ing. Jaroslav Kuneš, D5, ekonom

projektu Ing. František Macháček, D5, samostatný geodet Ing. Jan Skuhra, D5, samostatný referent Jana

Horní, D6, samostatná referentka Ing. Radek Hudec,

D6, technik pro technické obory Ing. Tomáš Frolo, D8,

vedoucí útvaru Ing. Aleš Knobloch, D8, vedoucí útvaru

Hana Šimánková, ÚEŘ, odborná referentka PhDr. Milan Srb, ÚOŘ, samostatný referent

Radka Boušová,

ÚPŘ, samostatná referentka

STAVBY VEDOUCÍ METROSTAVU

6

7

Jiří Hrabě, D1, stavbyvedoucí Ing. Ondřej Kučera, D1,

stavbyvedoucí Bc. Jiří Ešner, D11, vedoucí střediska

Ing. Lubomír Kukla, D3, stavbyvedoucí Ing. František Jantek, D3/ZOS, stavbyvedoucí

Ing. Jiří Capil,

D4, stavbyvedoucí Ing. Jiří Krtek, D4, stavbyvedoucí

Ing. Libor Hájek, D5, stavbyvedoucí Ing. Jiří Kocián,

D5, stavbyvedoucí Martin Blažek, D6, stavbyvedoucí

Ing. Petr Girard, D8, stavbyvedoucí Ing. David Čech,

D9, stavbyvedoucí

PŘÍPR AVÁŘ METROSTAVU

8

9

TEK Metrostavu navázal na Strategickou konferenci Skupiny Metrostav

Mimo příspěvky, o kterých se zmínily články na předchozích stránkách novin, zazněla na Programové konferenci

TEK 2017 i řada dalších vystoupení. Pozorně je vyslechl prezident Skupiny Metrostav Jiří Bělohlav, který v závěru

setkání předal nejvyšší manažerské ocenění – titul Osobnost Metrostavu 2016 – Pavlu Meyerovi (foto č. 1).

Rozhovor s ním najdete na straně 2. Moderátor jednání Ing. Jiří Kavan (foto č. 2) pozval k mikrofonu také několik

hostů. Prvním byla čestná předsedkyně České společnosti pro jakost Ing. Alena Plášková, CSc. (foto č. 3), jež

vyzdvihla význam Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, kterou Metrostav

vloni obdržel. V závěru pracovní části jednání vystoupil ředitel a jednatel firmy SQZ Ing. Jiří Prokop, MBA (foto č. 4).

Při představení své společnosti mezi jiným uvedl, že SQZ je jedinou tuzemskou firmou, která provádí akreditované

zkoušky s pomocí georadaru. Důležitou část konference představovalo závěrečné ocenění vybraných pracovníků.

Výroční cenu generálního ředitele Metrostavu letos získal Ing. Aleš Gothard z divize 5 (foto č. 5). Výrobně-technický

ředitel Ing. Hrdina vyhodnotil nejlepší týmy z motivačního programu Bezpečné pracoviště (foto č. 6). Kolegové

v sále jim poděkovali potleskem (foto č. 7) stejně jako nejlepším technikům a zaměstnancům (foto č. 8) roku 2016,

kterým gratuloval generální ředitel Ing. Pavel Pilát. Setkání v kuloárech (foto č. 9) jsou nezbytným kořením každé

konference Metrostavu, i tu letošní obohatila o osobní rovinu. Materiály z TEK 2017 naleznete jako obvykle také

na firemním intranetu. Fotoreportáž z Programové konference Metrostavu pořídil Petr Adámek.

Ing. Michal Frolík, D1, přípravář Ing. Tomáš Pospíchal, D1, přípravář Ing. Veronika Brebtová, D3, samostatná přípravářka Ing. Vanda Waisová, D3, přípravářka

Ing. Ján Bednár, D3/ZOS, přípravář

Ing. Michal

Hurbiš, D4, přípravář Ing. Kristýna Miláčková, D4, přípravářka Ing. Petr Sýkora, D5, samostatný přípravář

Magdaléna Zachová, D5, přípravářka Ing. Martina

Ubrová, D6, přípravářka Ing. Tomáš Kuřík, D6, přípravář Karel Blovský, D8, samostatný přípravář Ing. Ladislava Čadková, D8, vedoucí útvaru Ing. Marek Janeba,

D9, samostatný přípravář

MANAŽER JUNIOR METROSTAVU

Ing. Filip Pech, D1, stavbyvedoucí Ing. Lenka Švajcrová, D11, technička mechanizace a správy majetku Ing.

arch. Nikola Štochl, D3, stavbyvedoucí Ing. Martin Girga, D4, technik pro technické obory Ing. Jiří Šach, D5,

stavbyvedoucí Ing. arch. Antonín Mašek, D6, stavbyvedoucí PhDr. Vendula Nedvědická, D8, vedoucí útvaru

Ing. Ludvík Kucharič, D9, stavbyvedoucí Mgr. Renata

Romanová, ÚPZ, právnička Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.,

ÚVTŘ, samostatný přípravář

Čtrnáctideník Metrostav vydává Metrostav a.s., člen Skupiny Metrostav / Pověřená šéfredaktorka Ing. Lenka Svobodová / Adresa redakce Koželužská 4, 180 00 Praha 8-Libeň, tel.: 266 019 241; www.metrostav.cz; www.facebook.com/Metrostav

/ Číslo 8/2017 vyšlo 12. 5. 2017 (9/2017 vyjde 29. 5. 2017) / Složení redakční rady Ing. J. Pavlíček (předseda), Ing. V. Kostiha (místopředseda), Ing. J. Kavan, Ing. J. Neklanová, Ing. L. Profota, Ing. P. Půta, Ing. P. Řezáč, Ing. L. Svobodová, Ing. J. Šob

a Ing. M. Zrcková / Neoznačené materiály připravila Ing. L. Svobodová, foto archiv Metrostavu / Design Tomáš Machek, Side2 s.r.o., Trojická 20, 128 00 Praha 2 / Výroba Boomerang Communication, s. r. o., Nad Kazankou 37, Praha 7-Troja,

tel.: 244 023 201, fax: 244 023 333 / Registrace periodika MK ČR E 7121, ISSN 1211-0736 / Tento tisk slouží pouze a výhradně pro obchodní propagaci firmy Metrostav a.s. a je veřejně neprodejný.

Metrostav_08_2017.indd 4

10.05.17 12:58