strana 3

ZPRAVODAJSTVÍ Z DIVIZÍ

1

Skladová hala plní účel i reprezentuje

Na jižním okraji Milevska u silnice na České Budějovice vyrostl zajímavý objekt. Skladová hala s částečně

prosklenou fasádou rozhodně není jednou z těch fádních „krabic“ rozesetých po celé republice. Divize 6

na stavbě pracovala rok. Investorovi, společnosti ABT

group servis, ji předávala v květnu tohoto roku.

Realizační tým zde původně začínal s menší zakázkou. Investor ve smlouvě o dílo požadoval pouze založení

a železobetonový Prefa skelet. Postupně ji však rozšiřoval

a Metrostav nakonec kromě sadových úprav odevzdával

„stavbu na klíč“. „Zpočátku se čekalo na stavební povolení, ale zadavatel pak přišel s dalšími požadavky, a tak

se dělaly dodatky smlouvy na střechu, opláštění podlahy

a další práce,“ připomíná vedoucí projektu Jan Prokeš.

Spolupráci s investorem nicméně velmi oceňuje, protože

přes všechny změny probíhala hladce a bez problémů.

Za to vše ovšem patří podle něj poděkování také celému realizačnímu týmu. Rozšiřování předmětu zakázky,

2

vydaných 24 změnových listů a dva dodatky ke smlouvě

znamenaly zvýšené nároky zejména pro stavbyvedoucího

Jaroslava Fuxu a pro Ing. Barboru Baňárovou, která zodpovídala za administrativní část výrobní přípravy.

Podobu stavby o půdorysu 45 x 25 metrů do značné

míry ovlivnilo přání architekta. „Na navrženém objektu

je užit strohý moderní architektonický styl (foto č. 1).

Technický vzhled odpovídající účelu vnáší do řešení vlnitý

plech tvořící fasádu skladové haly. Obvodový plášť administrativní budovy ozvláštňují svislé prosklené plochy,“

uvádí se v technické zprávě.

Energie zajišťuje obří tepelné čerpadlo

Objekt rozdělený na dvě části – skladovou halu s regálovým systémem pro umístění palet a administrativní část

– není výjimečný jen svým vzhledem. Má další specialitu,

která není u tohoto typu staveb běžná. „Celá stavba má

netradiční vzduchotechniku, energie pro klimatizaci a vytápění se zde kompletně zajišťuje díky systému obřího

tepelného čerpadla,“ vysvětluje Jan Prokeš.

Nová hala má sloužit pro skladování a dobíjení autobaterií (foto č. 2). V administrativní části se nachází

show­room pro prezentaci a prodej nabízených výrobků,

recepce a místnosti pro zaměstnance. Ve druhém nadzemním podlaží, do něhož se vstupuje po ocelovém točitém schodišti z prodejny, je chodba se vstupy na venkovní

terasu, do kanceláře ředitele, jednací místnosti, archivu

a zázemí pro zaměstnance. Hala je s venkovním prostředím propojena třemi vraty a jedněmi dveřmi.

Blanka Růžičková, foto Petr Adámek

Na místě ubytovny vznikly moderní byty

Městečko Sázava u Žďáru nad Sázavou bylo po desetiletí místem, kde působilo železniční vojsko. To zde

také postavilo ubytovnu, která se v posledních 15 měsících dočkala kompletní opravy a modernizace (foto

č. 1). Dnes již bývalou ubytovnu zcela přestavěl tým

pracovníků divize 6 pod vedením Ing. Tomáše Kříže

na moderní bytový dům.

Nyní bude sloužit pracovníkům firmy SaZ, která se

zabývá výrobou zařízení určených pro údržbu železničních tratí a trolejových vedení. „Budovu stavělo bývalé

železniční vojsko, takže jsme při bouracích pracích narazili na velmi silné a tvrdé zdivo. Objevili jsme kolejnice,

které byly použity jako nosné prvky, a v neposlední řadě

i na značnou nerovnost konstrukcí. To nás velmi potrápilo,“ vzpomíná vedoucí projektu.

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce zahrnovala dispoziční změny, musel tým Ing. Kříže vybourat nejen příčky

a stavební otvory, ale i schodiště či přístavby. Podle projektové dokumentace pak vyrůstaly v původní ubytovně

nové sádrokartonové příčky, vznikaly nové stropy a budova dostala všechna nová okna a dveře. Objekt má také

kompletně vyměněnou elektroinstalaci, otopená tělesa,

rozvody vody a plynu.

Objevily se nepředvídané nástrahy

Jak stavbaři pokračovali v opravách a postupně pronikali

do nitra staré budovy, bylo potřeba řešit další nečekané

1

komplikace. „Není určitě překvapením, že rekonstrukce

zahrnovala i spoustu víceprací. Navíc jsme bojovali s vlhkostí spojenou s aplikací mokrých procesů, jako byly

omítky a lité anhydritové potěry. V době, kdy jsme tyto

práce prováděli, venku panovalo vlhké počasí a stavba

nevysychala podle našich předpokladů,“ uvádí Ing. Kříž

s tím, že tyto okolnosti zpozdily následné pokládky nášlapných vrstev podlah.

Nejen proměna do zářivých barev

Objekt ubytovny se zcela proměnil nejen zevnitř (foto

č. 2), ale i zvenku. Fasáda byla zateplena polystyrenem

a oblékla se do zářivých barev reprezentujících firmu SaZ.

V objektu vzniklo v jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích celkem 18 bytů o velikostech 1+kk až 3+1.

Necelá padesátka obyvatel má v suterénu domu k dispozici sklepní prostory, sušárny prádla a kotelnu. Během

rekonstrukce objektu se stavební práce zaměřily i na jeho

okolí. Dělníci opravili přístupovou komunikaci, parkovací

plochu před domem a provedli nezbytné terénní úpravy.

Náročná rekonstrukce objektu v Sázavě je dokončena

a nové útulné byty jsou vybavené již i zařizovacími předměty, takže mohou přivítat své obyvatele. Budou většinou

z řad zaměstnanců společnosti SaZ, a tak moderní byty

zůstanou i nadále spjaty s železnicí stejně jako původní

ubytovna.

Martina Vampulová, foto Luboš Pavlíček

2

metrů bude měřit tunel Slordal, který vzniká v rámci

projektu Fv.714 Astfjordkryssinga v Norsku. Tuneláři

divize 5 koncem června zahájili prvním odpalem ražbu.

V Rudné u Prahy se těší na rozšíření školy

Do historie Rudné u Prahy se 13. červen 2018 zapíše výrazným písmem. Za přítomnosti asi 250 žáků

prvního stupně tu zástupci státních i místních orgánů

a firem poklepali na základní kámen vládou dotované

stavby, která konečně zvýší kapacitu městské základní

školy. Dodavatelské sdružení v čele s týmem divize 8

Metrostavu ji dokončí za dva roky.

bude v přízemí nový vstup se šatnami, kuchyní a jídelnou.

V patře vznikne tělocvična s hrací plochou 24 x 45 m, kterou bude možné využívat jako víceúčelový sál.

Při druhé etapě díla dojde k demolici staré přízemní

budovy a stavbě nové dvoupatrové. Na místě dnešního

vstupu, kuchyně s jídelnou a malé tělocvičny v ní vyrostou

učebny, zázemí kuchyně a kanceláře pro vedení školy.

Metrostav opravuje dráhy na vojenském letišti

V areálu Letiště Praha-Kbely lze od poloviny června

spatřit rozryté plochy a pracovní stroje. Středisko

betonových vozovek divize 4 tam provádí rekonstrukci

pojezdových drah. Stavba je umístěna v neveřejném

prostoru uvnitř oploceného a střeženého areálu letiště, a tak zde panují přísné bezpečnostní podmínky.

Pojezdové dráhy – takzvané TWY A, B, C – jsou vinou

několikanásobného překročení doby své životnosti ve velmi špatném technickém stavu. Vznikly totiž už počátkem

50. let, přičemž od té doby se nedočkaly výraznějších

oprav a byly využívány pro pojíždění letecké techniky

24. základny dopravního letectva.

Stavba se nachází ve vojensky střežené lokalitě, tudíž

pro vjezd do areálu je nutné žádat o povolení pro každé

auto a pro každého dělníka. Stavbaři tak vše musejí zařizovat s předstihem, aby bylo možné prověřit pracovníky

ze strany bezpečnosti letiště. Na stavbě pracuje pouze

divize 4 a to její asfaltérské středisko, celou stavbu má

na starosti Středisko betonových vozovek.

Nutná bude výluka letiště

„Zakázka je zajímavá tím, že pojížděcí dráhy TWY B a C

jsou napojeny do samotné ranveje a vzhledem k bezpečnostní vzdálenosti můžeme pracovat na těchto větvích

jen do vzdálenosti 150 metrů od osy hlavní dráhy. Práce

na pojížděcích dráhách v tomto úseku nazývaném STRIP

můžeme provádět až za výluky letiště, která je plánovaná od 1. do 30. srpna 2018. Za měsíc musíme ve STRIP

vybourat stávající cementobetonový (CB) kryt včetně

podkladních vrstev, zhotovit nové souvrství ke zlepšení

tzv. aktivní zóny, položit stěrkodrť, cementovou stabilizaci

a CB kryt. Nyní provádíme úpravu zemin metodou Roadmix (foto),“ vysvětluje vedoucí projektu Ing. Jan Růžička.

Práce jsou rozděleny na dvě etapy: až se provede

nynější část pojezdové dráhy, převede se na ni doprava

letadel a začne se s opravou koncové části. Předpokládá

se, že druhá etapa začne v podzimním období nebo příští

rok na jaře podle potřeb letiště.

–red–, foto archiv stavby

Armáda využívá čtyři vojenská letiště, dalších pět

bývalých vojenských letišť je určených jako záložních.

Je mezi nimi i přerovské letiště Bochoř, u kterého se

ještě nedávno uvažovalo o zrušení. Vláda ale nakonec

rozhodla o jeho zachování. Jako se záložním se počítá

také s letištěm v Bechyni. Mimochodem v minulosti

bylo na našem území letišť, která se využívají

k vojenským účelům, více: třeba v Chebu, v Hradci

Králové, v Žatci nebo u obce Hradčany v bývalém

výcvikovém prostoru Ralsko.

Metrostav_11_2018.indd 3

1

„Za Metrostav klepal kladívkem ředitel divize Ing. Ivo

Vrbka (foto č. 1 třetí zleva),“ upřesnil vedoucí projektu

Ing. Petr Šrámek. „Základní kámen, respektive průběh

výstavby, posvětil místní farář, což na podobných akcích

nebývá obvyklé. Dětský sbor zazpíval několik písniček

z filmu Ať žijí duchové – při jedné měl sólo i sám ředitel – a ve finále zazněla státní hymna. Slavnostně pojaté

setkání proběhlo ve velmi přátelské a optimistické atmosféře umocněné živelností dětí (foto č. 2), které se už těší

na novou, větší tělocvičnu a moderní kuchyni,“ doplnil.

Děti patří v Rudné mezi respektované obyvatele.

Jednak jí daly jméno (viz box) a pak zakládají světlou budoucnost města – díky stále se rozšiřující výstavbě na západním okraji Prahy jich totiž výrazně přibývá. Základní

škola, která tu byla otevřena roku 1967, se proto dočkala

už dvou rozšíření – před 15 a osmi lety. Dnes má ve třech

budovách 34 učeben, kde se učí na 750 žáků.

Sdružení Metrostavu a firmy Energie – stavební a báňská vybuduje v areálu ve dvou etapách dva nové objekty,

které umožní zvýšit počet žáků na 900 až 1100, zaměstnanců na rovnou stovku a množství vydaných jídel z 850 v jednom druhu na 1200 ve třech druzích. V první novostavbě

2

Investor i dodavatel mají společný zájem

„Staveniště jsme převzali 21. června, a přestože výběrová řízení na subdodavatele teprve probíhají, chtěli

bychom, aby železobetony zajistilo naše středisko HSV

a technická zařízení budov dělala Subterra. Nemyslím

si, že nás při stavbě čeká něco obtížného. Spíš se objeví

složitá administrativa kolem případných změnových listů.

Na výsledek stavby se ale všichni v Rudné těší a přistupují

k ní vstřícně, takže věřím, že celá tahle zakázka proběhne

stejně příjemně jako její začátek,“ řekl Ing. Petr Šrámek.

Rudná vznikla 1. ledna roku 1951 sloučením obcí

Hořelice a Dušníky, jejichž historie se prokazatelně

píše už více než tisíc let. Od 60. let 19. století se

v jejich okolí asi sto let dolovala železná ruda. Vsi se

rozrůstaly, prolínaly, až se – už povýšené na městysy

– dohodly na spojení. Pro nové město lidé navrhovali

prapodivné názvy: Dušelice, Hoředus, Hořelické

Dušníky, Dušnické Hořelice nebo Fučíkov. Nakonec

zvítězilo jméno, které ve škole vymyslely děti – Rudná.

Podle dolů, které živily jejich rodiče a prarodiče.

29.06.18 12:45