strana 4

Podpora CAMPQ

Během velkolepé mezinárodní divadelní události Pražské Quadriennale 2019 proběhla česká expozice, jejíž

součástí byla imerzivní inscenace CAMPQ. Buňky zapůjčené Metrostavem a Subterrou sloužily jednotlivým

mimozemským kmenům (foto) jako obydlí.

Jedinečnost tohoto projektu byla v nočních předsta­

veních, kdy jedno vystoupení trvalo až šest hodin a divák

měl možnost přijít s herci do přímého kontaktu. Pražský

ostrov Štvanice, místo konání expozice, se tak na několik

dní proměnil v adaptační tábor plný čtyř různých kmenů

mimozemšťanů (Fénické ženy, Zeyris, Attas a „Ježci“).

Každý z kmenů byl rozdílný, měl jiné zvyky a kulturu.

Divák, který mohl s mimozemšťany volně rozprávět,

spolupodílet se na jejich rituálech či se táborem jen pro­

cházet a nechat se unášet atmosférou, byl pak součástí

samotného děje. Po celou dobu představení se jednotlivé

kmeny snažily získat sympatie diváka, který poté spolu­

rozhodoval o tom, zda se některý z kmenů mimozemšťanů

dostane za brány adaptačního tábora a stane se součástí

našeho světa. Projekt se nechal inspirovat reálnou situací

integračních táborů pro uprchlíky. Další dvě inscenace

se odehrají 13. a 14. září na českobudějovické náplavce.

Více informací o projektu a vstupenkách na představení

naleznete na internetu http://www.campq.cz/

INFORMACE / AKTUALITY / ZAJÍMAVOSTI

Personální změny

NAŠE FOTOREPORTÁŽ

Od 1. 7. došlo ve vedení Skupiny Metrostav a společnosti Metrostav ke změnám. Dosavadní prezident Skupiny Jiří Bělohlav se rozhodl odejít z exekutivní pozice.

Novým prezidentem Skupiny Metrostav byl ustanoven

dosavadní viceprezident Ing. František Kočí.

Dále došlo k personálním změnám v těchto pozicích:

Ing. Ivan Hrdina – ředitel interního auditu Skupiny Me­

trostav

Ing. Ladislav Profota – personální ředitel

Ing. Ivo Vrbka – výrobně‑technický ředitel

Ing. Josef Špryňar – ředitel divize 8

Ing. Roman Vildner – obchodní náměstek ředitele divi­

ze 8

Ing. Petr Ort – oblastní ředitel pro Ústecký kraj

Ze statistik EU

Jednou ročně zveřejňuje Evropská komise výsledky

šetření Eurostatu, které se týká rozpětí hodinových

osobních nákladů v Unii za rok minulý. Uvádí údaje za

celou ekonomiku a rovněž podle rozčlenění na průmysl, služby a stavebnictví.

V roce 2018 byly průměrné hodinové osobní náklady

ve výši 27,40 eur (v přepočtu cca 700 Kč) z pohledu celé

EU28 a 30,60 eur (cca 780 Kč) pouze v eurozóně.

1

P hD r. D u š an Č ec h v ala

Hodinové osobní náklady ve stavebnictví

v eurech ve vybraných státech

2

3

Aktuality z Metrostavu najdete na

www.facebook.com/Metrostav

a na webu www.metrostav.cz

SKM na kolech

Poslední předprázdninová akce Senior klubu Metrostav (SKM) proběhla ve sportovním duchu, a to na

kolech (foto). Naši senioři tak v sobotu 22. června

společně se svými vnoučaty oslavili příchod prázdnin.

V 10.30 hodin jsme se sešli před základní školou

v Jinonicích. I když to vypadalo na déšť, nikoho to neod­

radilo a přes staré Jinonice jsme zamířili do Prokopské­

ho údolí. Počasí se nakonec umoudřilo, občas vysvitlo

slunce, ale nebylo vedro. Projeli jsme Prokopské údolí,

v Hlubočepech prokličkovali na cyklostezku podél Vltavy

a u soutoku pokračovali dál proti proudu Berounky. Děti

se nenechaly zahanbit, ba někdy jim nestačili ani dospělí!

Po 18 km jsme zastavili u říčních lázní za Radotínem, kde

jsme se občerstvili a přečkali krátký déšť. Když ustal,

stejnou cestou jsme se vraceli zpět.

Další akce a výlety v září

Všem účastníkům se výlet líbil, nejvíc spokojené byly děti.

U lávky v Radotíně jsme se na památku vyfotografovali

a část výletníků pokračovala na nádraží s tím, že dojedou

zpět vlakem, další členové SKM se vydali zpět do Jinonic

na kole. Celková trasa měřila přes 36 km.

Během prázdnin Senior klub nepořádá žádné akce, ale

těšíme se na další výlety v září. V srpnových Novinách

Metrostavu nabídneme jejich přehled. Informace o akcích

naleznete také na http://skm.jabro.eu nebo napište na e­

-mail: skm@metrostav.cz . Fotografie z akcí najdete na

adrese https://skmetrostav.rajce.idnes.cz.

Jan Br odsk ý, fo to ar chiv SK M

4

5

Dánsko

Švédsko

Rakousko

Německo

UK

Itálie

Španělsko

Slovinsko

ČR

Řecko

Chorvatsko

Slovensko

Polsko

Maďarsko

Rumunsko

Bulharsko

41,1

37,0

34,6

28,8

26,6

23,7

20

14,4

11,4

10,7

10,1

9,8

9,6

7,5

5,1

4,2

Akce Cesty za snem

6

8

7

9

Inovace plavebních komor vodního díla Gabčíkovo oficiálně spuštěna

Slovenští a evropští politici na dně vypuštěné plavební komory (foto č. 1) u obřího vodního díla Gabčíkovo (VDG)

celkově nezvykle rušno. Ve čtvrtek 20. června tam totiž proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen (foto

č. 2). A protože generálním dodavatelem je Metrostav, konkrétně tým Ing. Radka Lišky z divize 8 (foto č. 3),

nechyběli jsme u toho. Akce se zúčastnil slovenský ministr dopravy a výstavby Árpád Érsek, ministr životního

prostředí László Sólymos, zástupci Vodohospodářské výstavby (VV) a Slovenského vodohospodářského podniku

(SVP) a zástupci Evropské komise. Během akce bylo formou projekce připomenuto, že VDG patří k největším říčním

dopravním projektům v EU (foto č. 4, 5 a 6). Slovo dostal obchodní ředitel Metrostavu Ing. Karel Volf, MBA, který

vyjádřil radost, že naše firma je součástí tak velkého projektu. Hosté pak měli příležitost sjet výtahem do útrob

jedné z vypuštěných komor a na vlastní kůži tak pocítili mohutnost díla (foto č. 7 a 8). Každá z komor má půdorysné

rozměry 34 x 275 m a lodím umožňuje překonat výškový rozdíl 16 až 23,3 m, čímž patří k největším zdymadlům

v Evropě (foto č. 9). Projekt zahrnuje kompletní modernizaci technologických částí obou plavebních komor, výměnu

obřích horních a dolních vrat či opravu plnicích a prázdnicích systémů.

Druhý červnový víkend Václavské náměstí v Praze doslova ovládli účastníci projektu neziskové organizace

Cesty za snem 7 Statečných. Metrostav byl jako jeden

z hlavních partnerů u toho!

Jde o unikátní a extrémní závod v srdci Prahy. Dvojice

– zdravý a handicapovaný – jezdily 24 hodin na předem

připraveném oválu na kolečkových bruslích. Závodníci

společně ujeli 3000 km. Program byl připraven opravdu

pro každého, kdy se v okolí dráhy konal festival sportu bez

bariér. Vrcholem akce byly první silové hry svého druhu

na světě Prague Adaptive Games, což jsou soutěže týmů

zdravých a handicapovaných atletů z různých odvětví.

Handicapovaní ve Žlutých lázních

Další sportovní akce proběhla v sobotu 22. června v praž­

ském sportovním areálu Žluté lázně (foto). Náš partner

Cesta za snem takto ukázal důležitost spolupráce handi­

capovaných a zdravých lidí a opět se potvrdilo, že spor­

tovat je možné bez bariér.

Ačkoliv počasí akci příliš vstříc nevycházelo, naši

zaměstnanci se nenechali odradit. Účastnili se jako závod­

níci i jako dobrovolníci. Gratulujeme k výborným výkonům

a dobrovolníkům děkujeme za zajištění zázemí a příjemné

atmosféry v našem stánku, kam se všichni rádi vraceli.

Helena Čechurová, foto archiv Cesty za snem

–red–, foto Drahoslav Ramík

Čtrnáctideník Metrostav vydává Metrostav a.s., člen Skupiny Metrostav / Pověřený šéfredaktor David Kalců, DiS / Adresa redakce Koželužská 4, 180 00 Praha 8-Libeň, tel.: 266 019 241; www.metrostav.cz; www.facebook.com/Metrostav

/ Číslo 11/2019 vyšlo 4. 7. 2019 (12-13/2019 vyjde 24. 7. 2019) / Složení redakční rady Ing. Jaromír Pavlíček (předseda), Ing. Vojtěch Kostiha, MBA (místopředseda), Ing. Kateřina Hainzová, MBA, David Kalců, DiS, Ing. Jitka Neklanová,

Ing. Ladislav Profota, Ing. Petr Půta, Ing. Jaromír Šob, Ing. Renáta Zavřelová a Ing. Martina Zrcková / Neoznačené materiály připravil David Kalců, DiS, foto archiv Metrostavu / Výroba Boomerang Communication, s. r. o., Nad Kazankou 37,

Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, fax: 244 023 333 / Registrace periodika MK ČR E 7121, ISSN 1211-0736 / Tento tisk slouží pouze a výhradně pro obchodní propagaci firmy Metrostav a.s. a je veřejně neprodejný.

Metrostav_11_2019.indd 4

02.07.19 13:18