Budova s velmi zajímavými

technologiemi

3. listopadu 2010 / 19 / XXII

více na str. 3

Ptáme se: Ing. Marka Veselého,

oblastního ředitele divize 1 str. 2

M e t r o s tav

a .s.

č l e n

d d m

g r o u p

Stavby podle Evy Jiřičné

Jedna stavba na Kladně končí, druhá

začíná str. 2

První nasazení moderních

tunelovacích strojů se blíží str. 3

Z budování mostu Oparno přešli na

stavbu tunelů Blanka str. 3

Krátce / Aktuálně

České stavebnictví v 1. pololetí 2010

Říjnové číslo časopisu Stavitel zveřejnilo v příloze

TOP českého stavebnictví výsledky oboru za letošní první

pololetí. Stavební produkce v tomto období meziročně klesla

o 13,2 %. V žebříčku podle čistých tržeb byl Metrostav druhý

za společností Skanska a před firmou STRABAG. Podle

rentability tržeb byl se 4,28 % na 53. místě.

Eva Jiřičná chválí

„... Jako byl u Bati poslední

švec důležitým člověkem,

tak ani Kongresové centrum

ve Zlíně by se nepostavilo

bez upřímné snahy a pomoci

těch, kteří za sebou

zanechávají důkladnou

a krásnou práci, i když jejich jména nikdy nikdo neuslyší.

Jsem vděčná všem, kdo budovu dali dohromady. A vím,

že jsme pro ni udělali vše, co jsme mohli, a udělali jsme

to s láskou,“ napsala Eva Jiřičná v předmluvě ke knize

s podtitulem Příběh proskleného diatomu. Více na str. 4.

Doprastav a Polsko

Celkem 21 měsíců bude

Doprastav v Polsku stavět

41,2 km dlouhou dálnici A-4

v úseku Rzeszów–Jaroslaw.

Smlouvu s investorem

podepsal 23. září prezident

firmy Polimex-Mostostal

(foto vpravo), která vyhrála výběrové řízení ve sdružení

s Doprastavem. Stavba zahrne 35 větších a 67 menších

mostů a tři dálniční křižovatky. Dílo za zhruba 452 mil. eur

by mělo být hotové v červnu 2012. Úsek dálnice A-4 je už

čtvrtou zakázkou, kterou Doprastav v Polsku vysoutěžil.

Slovenská stavba roku 2010

Necelých pět kilometrů dlouhý úsek dálnice D1 s městskou

estakádou nad Považskou Bystricí, na jehož budování se

významně podílel Doprastav, získal 7. října hlavní cenu

ve slovenské soutěži Stavba roku 2010. Navíc obdržel ještě

další dvě významná ocenění – Cenu ministra hospodářství

a výstavby za celospolečenský přínos a Cenu Stavební

fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě

za uplatnění vědy a techniky při realizaci. Gratulujeme!

Barborka ve Finsku

Svatá Barbora, patronka horníků, chrání podle

křesťanské tradice důlní díla po celém světě. Od

23. října dohlíží i na stavbu přístupových tunelů pro

výstavbu podzemního dopravního spojení Länsimetro

mezi finskými městy Helsinky a Espoo.

Uložení Barborky se zúčastnila řada významných

hostů. Mezi nimi i zástupci investora, společnosti

Länsimetro Oy, a pracovníci firem Destia Oy

a Metrostav, které ve sdružení dílo budují. Za divizi 5,

jejíž pracovníci ražby provádějí, promluvil při setkání

i její ředitel Ing. Václav Soukup (foto vpravo). Soška,

kterou vysvětil farář Francisco Garcia, je uložená

v portálu tunelu Myllykallio. Naši raziči, vedení týmem

Ing. Václava Pavlovského, zakončili tradiční rituál

věnovaný svaté Barboře slavnostním odpalem.

–red–, foto archiv divize 5

Metrostav_19_10.indd 1

Kongresové centrum ve Zlíně je čtvrtou stavbou v regionu, kterou nedávno dokončila naše divize 3. Po Univerzitním centru, otevřeném v červnu 2008, patří už k druhému dílu Metrostavu, jehož autorkou je světoznámá architektka Eva Jiřičná. Práce na stavbě Kongresového centra začaly už v roce 2006, protože podzemní garáže a technické

zázemí měly obě budovy propojené. Jeho nadzemní konstrukce začal tým Ing. Marka Šacha budovat ve sdružení

s místní společností PSG-International vloni v létě. Včetně fialově laděného velkého sálu (foto) bylo nové centrum

slavnostně otevřeno ve středu 29. září – za čtyři roky, tři měsíce a tři dny od položení základního kamene

Viditelný základ pro neviditelnou technologii

Poklepem na železobetonový prefabrikát, který bude

uložený do základů Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, byla 14. října zahájena

stavba budovy L v areálu Technické univerzity v Liberci

(TUL). Výběrové řízení na jejího dodavatele vyhrála

naše divize 8. Po rektorovi TUL i dalších hostech včetně hejtmana Libereckého kraje se proto symbolického

kladívka chopil také její ředitel Ing. Pavel Šrámek.

Studijní obor nanotechnologie, který se zabývá vytvářením a studiem objektů s rozměry přibližně tisíciny

tloušťky lidského vlasu, se na liberecké technice vyučuje

druhý rok. Pro jeho výzkum a vývoj však univerzita už

deset let plánovala postavit odpovídající moderní komplex

laboratoří. „O stavbě centra uvažovali už moji předchůdci,“ řekl při poklepu současný rektor prof. Dr. Ing. Zdeněk

Kůs. „Na realizaci projektu jsme získali finanční prostředky zejména z Evropskému fondu pro regionální rozvoj

a z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Začátkem léta jsme vypsali otevřené výběrové řízení

na dodavatele stavby, kterého se zúčastnilo osm staveb-

1

ních firem z celé republiky. Díky němu se nám podařilo

dosáhnout toho, že se cena stavby snížila na 55 % plánované částky a doba, za kterou má být objekt postaven, se

zkrátila ze sto týdnů na pouhých šedesát šest.“

Divize 8 začala práce v areálu hned v srpnu, kdy zahájila demolice stávajících objektů. Teď už dokončila zemní

práce a řídí přeložku teplovodu. „Na stolech projektantů

se vrší hotová dokumentace týkající se nosných konstrukcí budovy a v našich hlavách se rodí myšlenky, jak budovu

vybavit pokročilými technologiemi, aby měla co nejnižší

provozní náklady,“ řekl se stavební jámou (foto č. 1)

za zády při poklepu Ing. Šrámek (foto č. 2) a krátký projev dokončil: „Spolupráci s vysokými školami věnujeme

velikou pozornost. Do naší společnosti totiž každoročně

nastupuje až stovka absolventů, kterým chceme firmu

přiblížit ještě během studia. Těší nás proto, že se můžeme

zúčastnit i výstavby dalšího vysokoškolského areálu.“

Moderní sedmipodlažní komplex laboratoří podle návrhu Ing. arch. Martina Šamla dokončí tým divize 8 pod

vedením Ing. Radka Kubeše v listopadu příštího roku.

2

Silniční setkání roku

Také letošní Silniční konferenci, která se uskutečnila

19. a 20. října v Hradci Králové, využili odborníci z Metrostavu nejen k tomu, aby vyslechli informace třeba

od pracovníků z ministerstva dopravy. Představovala

pro ně i další příležitost setkat se s investory, projektanty, spolupracovníky, dodavateli, ale i konkurencí.

U reprezentačního stánku, kde naši společnost sehraně zastupovali pracovníci divizí 4 a 5, se jejich ředitelé

a náměstci setkali jak s kolegy z našich dalších divizí, tak

i s jinými specialisty z oboru. I letos byl účastníkem konference také generální ředitel Metrostavu Ing. Pavel Pilát.

Naši zástupci jako každoročně vyslechli s největší pozorností zejména informace ohledně plánů i financování

staveb a rekonstrukcí silnic a dálnic ve vlastnictví státu

i těch, které přísluší pod správu krajů a obcí. Zajímavosti

jim přinesl i příspěvek generálního ředitele ŘSD Ing. Jiřího Švorce (foto). Delegáti napjatě očekávali také příspěvek

ministra dopravy JUDr. Víta Bárty. Ten se však z jednání

omluvil a místo sebe poslal jenom zdravici.

„V diskuzích jsme apelovali zejména na to, aby při

snižování objemu financí na výstavbu pro rok 2011 z letošních 96 miliard na 61,3 miliardy nedocházelo k pozastavování přípravy silničních a dálničních staveb. To by

totiž velmi nepříjemně omezilo stavební činnost v oboru

v následujících letech, kdy by i při dostatku prostředků

nebylo možné začít stavět, protože by chyběla projektová

dokumentace,“ poznamenal na závěr letošní Silniční konference obchodní náměstek divize 4 Ing. Pavel Pospíšil.

11/2/10 12:04:04 PM