Nezáleží na tom, kdy a kde,

xxxx

více

ve fotoreportáži

na str.

4

důležité

je jen, s kým

a proč

15. prosince 2014 / 22 / XXVI

více ve fotoreportáži na str. 4

Ptáme se: Ing. Pavla Trojana,

vedoucího projektu z divize 9 str. 2

Č T R N Á C T I D E N Í K

M E T R O S TAV

A .S.

Vážení spolupracovníci

KRÁTCE / AKTUÁLNĚ

Konference o železničních stavbách

Devatenáctý ročník konference Železnice 2014, který se

uskutečnil 27. listopadu v Praze, se zaměřil především

na otázky financování a přípravy železničních staveb

či čerpání dotací z programů EU. V odpoledním bloku

přednášek z praxe vystoupil také Ing. Štefan Ivor z divize 5

Metrostavu, který účastníkům představil základní údaje

o chystaných ražbách tunelů Ejpovice a technologii TBM.

Ocenění apartmánů Medvědín

Poté, co si apartmány Medvědín, jejichž stavbu ve

Špindlerově Mlýně řídil tým Ing. Filipa Křesťana z divize 9,

odnesly dvě ceny ze soutěže Realitní projekt roku 2014

a získaly Cenu čtenářů mediálních partnerů v soutěži

Best of Realty, ocenila je 27. listopadu i odborná porota

v soutěži CIJ Awards Czech Republic, kde ovládly kategorii

Nejlepší rezidenční development.

Redakce novin Metrostavu

přeje svým čtenářům

klidné a příjemné Vánoce

a do nastupujícího

roku 2015 zdraví, štěstí,

práci a spokojenost.

Výborný postup

Fotografie z čelby tunelu

Norðfjörður potvrzuje, že

směna Josefa Hromjáka

z divize 5 dosáhla 4. prosince

hranici 2000 m vyražených

z portálu Fannardalur.

Tým, který na Islandu

vede Ing. Aleš Gothard, k tomuto dni už z obou portálů

dohromady vyrazil 60 % z celkové délky tunelu. Ražby

z portálu Fannardalur začaly letos 1. března a postupovaly

skvělým průměrným týdenním výkonem přes 51 m. Toto

číslo přitom zahrnuje i ražbu čtyř bezpečnostních zálivů

a několika úseků s velmi komplikovanou geologií.

Před Industriálním parkem Plzeň Ejpovice mezi obcemi

Kyšice a Dýšina se 4. prosince sešli zástupci Správy

železniční dopravní cesty v čele s náměstkem pro

modernizaci dráhy Ing. Mojmírem Nejezchlebem (foto

vlevo) se starosty okolních městských částí či obcí,

představiteli Metrostavu i Subterry a s dalšími hosty.

Důvodem jejich setkání bylo otevření informačního

střediska dokumentujícího právě probíhající modernizaci trati Rokycany–Plzeň, jeden z nejvýznamnějších

současných projektů na českých kolejích. Jeho součástí budou i tunely Ejpovice, které pracovníci divize 5

Metrostavu vyrazí s pomocí 115 m dlouhého plnoprofilového razicího štítu TBM S-799 s průměrem řezné hlavy téměř 10 m a hmotností přes 1800 tun. Jeho věrný

model představil obchodní ředitel Metrostavu Ing. Milan Veselský a je součástí nového infocentra. To bude

pro veřejnost otevřeno každou lichou středu od 15 do

17 hodin. Organizované skupiny či zájemci ze škol si

budou moci dohodnout individuální termín návštěvy.

Metrostav_22_2014.indd 1

V letošním roce pracovala Skupina Metrostav na mnoha

zajímavých stavbách. Pro privátní sféru jsme dokončili

v posledních několika letech největší projekt v metropoli

– Quadrio ve Spálené ulici. V září byly hotovy i hlavní stavební práce na Blance, končí také naše činnost na metru

z Dejvic do Motola. Podíleli jsme se na splavnění vodní

cesty u Českých Budějovic, pracovali jsme na dalším

rozvoji vodních elektráren, stavíme víceúčelový objekt

na pražské Palmovce, provádíme rekonstrukci výškové

budovy strojní fakulty VUT v Brně, stavíme bytový komplex Sacré Coeur na Smíchově a končí přípravy k nasazení

razicího štítu u Ejpovic. Úspěšně pracujeme v zahraničí,

kde máme zajímavé zakázky na Slovensku, na Islandu,

v Norsku, v Polsku a v Německu.

Vám všem, kteří jste se na úspěších roku 2014 podíleli, patří poděkování.

Blanka, mediální trhák a bojiště politických stran,

je stavebně hotova. Uzavřeli jsme spory s investorem

a Rozhodčí soud potvrdil oprávněnost našich požadavků.

Rozhodl, co, jak a kdy máme udělat a kolik máme za svou

práci dostat zaplaceno. Prokázalo se to, co jsme tvrdili,

že projekt Blanka není projektem předraženým – i když

připouštím, že je možná zbytečně drahý. To, že tak krásné

dílo stále neslouží veřejnosti, není naše vina. Technologie

není dokončena. A kdy se tak stane, není prozatím jasné,

a to ani ze smlouvy o dílo, kde termín dokončení technologie není explicitně dán. Vlhkost v tunelu je tak zástupný

problém, který má odvést pozornost jiným směrem.

Co je ale důležité z mého hlediska: Blanka stále ještě

ani pro Metrostav hotová není, přestože stavební práce

v září dokončeny byly. Zbývá předat ji investorovi v kvalitě, kterou si objednal. A to je úkol, který bude i nadále naší

prioritou a pod mojí osobní kontrolou. Blanka je a bude

mimořádná reference.

V poslední době mne silně zneklidňuje absence jistot,

které pro práci potřebujeme. A to v politice, odbornosti,

v právní oblasti i v čistě lidské rovině.

Sebejistota některých našich politiků mne udivuje. To,

co napáchala celá řada ministrů dopravy České republiky, se bude uklízet řadu let. Instituce jsou v rozkladu,

absentuje dlouhodobá strategie, projekty se nepřipravují,

nejsou lidi. Ani na komunální úrovni není situace lepší.

Hlouposti zrozené v hlavách politických avanturistů mohou přinést mnoho škod.

V odborné rovině je situace snad ještě horší. Školy

produkují kvanta absolventů s tituly, ale, až na výjimky,

inženýrů, které nutně potřebujeme, je málo. Zato manažerů s mobilními telefony a notebooky je dost. Instituce

vesměs postrádají odborný personál.

V posledních letech se rapidně měnily nejen právní

předpisy, ale i často velice extenzivní výklad práva. Stavební zákon zasluhuje revizi. Připravovaný zákon o vlivu

staveb na životní prostředí (EIA) může dát novým projektům smrtelnou ránu i bez jakékoliv odborné argumentace. Zákon o veřejné zakázce je zmetek. Viděli jsme to při

sporech o vícepráce na Blance. Ale nejde jen o vícepráce.

Prokazování referencí, stanovení kritérií pro určení mimořádně nízké ceny a další nejasnosti vedou při absenci odborníků v hodnotících týmech k jednokriteriálním

soutěžím. V konkurenčním boji se pak stávají v rukou

nesolidních manažerů firem brizantní municí. A korupci

to stejně neřeší.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nabyl účinnosti počátkem roku 2012. Do dnešního dne

neexistuje prováděcí předpis, který by naznačil, jak se

společnosti mohou bránit protiprávnímu jednání svých

pracovníků, jak naladit shodu vnitřních firemních předpisů s právní normou.

Aplikace zákona policií a státním zastupitelstvím je

selektivní a účelová. Celý obor stavebního průmyslu je

nesmyslně kriminalizován.

Ani my rozhodně nejsme bez chyb, z nich je třeba se

poučit a najít způsob, který by je eliminoval. Nic nás ale

nemůže vést k porušování zákonů. Zlodějna a korupce

jsou mi odporné. Na začátku příštího roku bude vydán

Etický kodex Skupiny Metrostav, který bude vyjadřovat

mravní principy, jimiž se budou muset řídit všichni pracovníci naší Skupiny. A jak už jsem několikrát řekl, případné porušení etických a právních norem budu posuzovat

s nulovou tolerancí.

Vážení spolupracovníci, procházíme nelehkým obdobím a nepředpokládám, že by se rychle měnilo k lepšímu,

i když velice mírný optimismus na místě asi je. V době

krize jsme nejen udrželi, ale i posílili svou pozici na českém stavebním trhu. Přeji společnosti Metrostav i vám,

aby se podobně vedlo i v roce následujícím. Návod k tomu

je velice jednoduchý – pracujte správně.

Užijte si klidné Vánoce a věřím, že nepříjemnosti, se

kterými se potýkáme, v příštím roce zvládneme tak, jako

jsme to dokázali vždycky.

Výhody využití technologie bílé vany

str. 2

Počáteční dobrý vklad do dlouhého

života str. 3

Kolegy z divize 1 zastihnete na

vánočním trhu str. 3

Přestavba do elegance

Když vloni v červenci začala v centru Olomouce rekonstrukce záložny CREDITAS, nejen obyvatelé hanácké

metropole s napětím čekali, jak bude proměna budovy

probíhat. Byla složitá a dnes je hotová. V interiérech

sice jen od přízemí po čtvrté patro, to poslední páté ale

tým Ing. Lukáše Horuty z divize 1 dokončuje a v průběhu prosince by mělo projít kolaudací. Už nyní je však

patrné, že novogotický červený kostel na třídě Svobody

získal elegantního souseda (foto č. 1).

„S přestavbou jsme si poradili, i když ji provázela

spousta změn a komplikací. Zásadní bylo zpoždění hrubé

stavby. K posunu termínu přispělo také nedořešení standardu kvality posledního nadzemního podlaží. Zakázka

byla kvůli tomu rozdělena na dvě etapy, tu druhou právě

končíme,“ říká Ing. Lukáš Horuta z divize 1, který řízení

stavby převzal v průběhu letošního června od Ing. Jaroslava Kunce. „Ještě během celého července jsem ale

s předchozím vedoucím projektu úzce spolupracoval,

protože do takto rozjeté stavby nebylo jednoduché naplno

vstoupit,“ vzpomíná Ing. Horuta s tím, že v době předání

byl objekt ve stadiu hrubé stavby a v tříměsíčním skluzu.

Už tehdy ale měli stavbaři nejnáročnější část rekonstrukce za sebou a odstrojená kostra bývalé banky z 80. let

20. století se už od suterénu po střechu plnila novými

konstrukcemi. Hotová byla i železobetonová přístavba pro

parkovací věž s automatickým zakladačem aut.

„Abychom dílo vzhledem k velkému skluzu prací dokončili co nejrychleji, museli jsme změnit i obvyklý postup

některých dodávek a třeba ty, které se většinou dělají až

nakonec, provést v předstihu,“ říká Ing. Horuta a vysvětluje: „Například podlahové krytiny jsme položili v době,

když se ještě v patrech naplno pracovalo a nebyly hotové

ani podhledy či kompletace rozvodů. Po dokončení jsme

je museli zabezpečit tak, aby je další profese nepoškodily.

Podařilo se nám to asi z 95 procent a termín dokončení

stavby jsme tím urychlili přibližně o tři týdny.“

1

2

Jiří Bělohlav,

Zajímavá byla i montáž fasády, která obsahuje také oblouková skla atypických rozměrů. Některá z nich

dosáhla hmotnosti až 700 kg a z ulice je osazoval jeřáb,

což vůbec nebylo jednoduché. Společnost PS Brno se ale

podle Ing. Horuty zhostila své úlohy na jedničku.

Moderní a elegantní budovu už kromě posledního

patra zaplnili zaměstnanci i vedení záložny. Na konci

října ji slavnostně otevřeli a klienti do ní poprvé vstoupili 3. listopadu. Investor i architekti ze Studia PRAK dali

budově do vínku výjimečnost, kterou stavbaři zvýraznili

precizním zpracováním detailů interiérů (foto č. 2) i fasád.

Přestavěný bankovní dům se tak i díky divizi 1 stal jednou

z nových dominant olomoucké třídy Svobody.

prezident Skupiny Metrostav

Martina Vampulová, foto Josef Husák

12.12.14 11:54