Domy se nacházejí v památkové zóně, proto rekonstrukce probíhala ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Největší důraz byl kladen na fasády a vnější výplně otvorů.

Na fasádě domů se dochovaly některé historické prvky.

Barevné řešení vychází z původního vzhledu objektů, které bylo zachováno a respektovalo provedený průzkum barevnosti fasády včetně jejího členění.

V rohové budově bude v přízemí bistro. V prostředním objektu lidé do konce roku najdou informační centrum a galerii.

V domech je připraveno i šest nájemních bytů.