strana 2

Stavba pod dohledem

Ptáme se

Raziči divize 5 a střediska podzemí divize 1 budují

pod vedením Ing. Miroslava Vlka hned tři podzemní

objekty v okolí Jablonce nad Nisou. Spolu s ostatními

částmi protipovodňových opatření, která Metrostav

staví ve sdružení se společností SYNER, ochrání již

od příštího června město před velkou vodou.

Na ochranu před záplavami od Lužické a Bílé Nisy

vznikla počátkem 20. století před Jabloncem přehrada

Mšeno. Doplnily ji dvě podzemní štoly, které do ní odklánějí část povodňových průtoků obou řek. Kvůli nedostatečné kapacitě Mšenského potoka, který vodu z přehrady

odvádí, však nebylo možné zadržovací schopnost Mšena

plně využít a městu hrozily záplavy. Proto Povodí Labe

přistoupilo k výstavbě nové protipovodňové ochrany.

Ing. Pavla Šrámka,

ředitele interního auditu Skupiny MTS

1

Čelákovice mají konečně náměstí

1

2

3

Divize 5 dnes pracuje přímo pod středem Jablonce.

Razí totiž jak nový vtokový objekt (foto č. 1), který bezpečně odvede vodu z přehrady mimo Mšenský potok, tak

samotnou novou odpadní štolu, jež na něj naváže (snímky

č. 2, 3). Bude celkem měřit přes 1250 m a v polovině srpna

z ní raziči ze dvou zařízení stavenišť současně zhotovili

dohromady téměř 300 m.

Pracovníci divize 1 vedení Jiřím Novákem přerážejí

v subdodávce pro kolegy o kus dál paseckou štolu, která

vedla do přehrady z rozdělovacího objektu na Lužické

Nise. Z jejích 592 ražených metrů už dokončili přes dvě

stě (foto č. 4). Obě štoly raziči razí pomocí NRTM v plném

profilu, který se pohybuje od 11 do 14 m². V pevných

libereckých žulách pracují s pomocí trhacích prací a postupují denní rychlostí 2–3,5 m. Průběh stavby jablonecké

obyvatele velmi zajímá. Proto radnice zřídila na stránkách

www.mestojablonec.cz zvláštní sekci nazvanou Protipovodňová štola. Kromě videovizualizace celých protipovodňových opatření zde jsou i záznamy o postupu díla.

4

Po roční rekonstrukci bylo letos poslední den v červen­

ci otevřeno nové náměstí v Čelákovicích, které budoval

tým Ing. Petra Krutila z divize 1. Tato stavba, která se

řadila k největším investičním akcím ve městě, zcela

změnila ráz jeho historického centra. Vzniklo v něm

totiž typické náměstí, reprezentativní a přirozený střed

města, který obyvatelé Čelákovic už sto let postrádali.

Cílem revitalizace celého prostoru bylo jasné oddělení

části určené motorovým vozidlům od klidové zóny pro

chodce. Pro ty byla upravena centrální část plochy, kde

se budou konat různé městské akce, trhy a oslavy. Pěší

část ozvláštňují i tři vodní prvky. Horní části dominuje

kašna z jediného kusu mrákotínské žuly (foto č. 1). Má tvar

elipsy, délku skoro 4 metry a váží 5,5 tuny. Celý lomový

kámen, z něhož byla kašna zhotovena, vážil 25 tun. Uprostřed plochy vede 25metrový vodní kanál s kaskádami,

který kopíruje sklon náměstí. Ve spodní zóně je poslední

vodní prvek – vodotrysk. V této části náměstí nalezne

v prosinci své místo i tradiční vánoční strom.

Hlavní dopravní komunikace byla posunuta více na jih,

na jižní a jihovýchodní části náměstí jsou parkovací stání. Posunutí hlavního tahu umožnilo zachovat na ploše

co nejvíce stromů a zeleně a zároveň dovolilo i výsadbu

nových porostů. Prostor doplnily moderní lavičky (foto

č. 2), stojany na kola, odpadkové koše a veřejné osvětlení.

Revitalizací, která byla z velké části financována z evropských fondů, prošlo celkem přes 11 000 m² plochy. Celé

náměstí je samozřejmě řešeno jako bezbariérové.

„Rekonstrukci, kterou jsme začali v červenci 2011,

jsme rozdělili do dvou etap,“ popisuje průběh akce vedoucí projektu Ing. Petr Krutil z divize 1. „V první etapě

jsme se soustředili na jižní část. To muselo být náměstí

od začátku září do konce listopadu 2011 pro dopravu

zcela uzavřeno. Poté proběhla první část kolaudace tak,

aby bylo možné náměstí zprůjezdnit. Tato uzávěrka totiž

velmi komplikovala dopravu v celém městě. V druhé etapě díla jsme pak dokončovali zbytek prostranství,“ uvedl

Ing. Krutil, který si kromě jiného velmi pochvaloval dobrou spolupráci se subdodavateli i s investorem zakázky

– Městským úřadem Čelákovice.

Součástí rekonstrukce byl i archeologický průzkum,

který mj. objevil základy barokního mostu, základy starého pivovaru a studnu Barbora. Původní architektonický

záměr počítal s využitím těchto nálezů a chtěl nechat

základy mostu zpřístupnit, případně prorýsovat základy

pivovaru do nové dlažby. Pro investora to však bylo časově i finančně náročné, a tak se od tohoto zajímavého

nápadu upustilo. I bez těchto zvláštností mohou být

Čelákovičtí na novou část svého města určitě pyšní. Již

1. září na něm, právě při příležitosti otevření, organizují

první velkou akci – slavnostní setkání občanů.

Jaroslav Růžek, foto Josef Husák

2

Developerské aktivity Metrostavu SK

Svůj první developerský projekt – bytové domy Nejed­

lého – zahájil Metrostav SK vloni v říjnu. Od té doby

už v bratislavské části Dúbravka postavil téměř celou

jejich hrubou stavbu. Výstavbu moderního a s ohledem

na danou lokalitu řešeného bydlení plánuje dokončit

ve třetím kvartále roku 2013.

Dvojice nových bytových domů vyrůstá v lokalitě Podvornice, která se kvůli všestranné občanské vybavenosti, dopravní dostupnosti centra města, možnosti napojení

na městský dálniční okruh a blízkosti přírodní rezervace

Devínská Koliba považuje za „dobrou adresu“. I proto si ji

za svůj domov vybírají zejména rodiny s dětmi.

Celý projekt vlastně tvoří tři bytové domy. Jeden byl

postaven v první etapě stavby a je už delší dobu obydlený.

Další dva (vizualizace) staví jako investor právě Metrostav

SK a jejich železobetonové konstrukce se už brzy vytáhnou až k nejvyššímu 13. podlaží. Společná podzemní

podnož všech domů byla zkolaudována už v 1. etapě a její

dvě podlaží vyplňují garáže a sklepní kóje.

„Základová deska a stěny suterénu jsou z vodostavebního betonu. Nosný systém ze železobetonových stěn

bude na fasádě zateplen minerální vlnou se silikátovou

povrchovou úpravou. Tepelnou izolaci ocelové střešní

konstrukce bude chránit fóliová krytina,“ popisuje průběh

výstavby vedoucí projektu Ing. Ivan Važecký a dodává:

„Každý bytový dům má vlastní kotelnu, takže v bytech

bude možné individuálně nastavovat teplotu v kterémkoliv

ročním období.“ Přízemí bytových domů obsáhne nebytové prostory pro šest samostatných provozoven služeb.

Celý projekt je navržený jako uzavřený bytový komplex, v němž bytové domy doplní i příjemná parková

úprava s dětskými hřišti. Vzhledem k tomu, že se jeho

podoba už začíná rýsovat, postoupil i prodej zdejších

166 jedno- až čtyřpokojových bytů s výměrou od 30 m²

do 80 m². „Klientům je nabízíme ve standardu nebo upravené podle jejich požadavků, případně jako holobyty. Každá bytová jednotka má navíc balkon nebo terasu, sklepní

skladovací prostory a garážové stání, které je již zahrnuto

v ceně,“ představuje nabídku bytů vedoucí střediska Reality Ing. Vladimír Paulička a zdůrazňuje hlavní cíl projektu, kterým bylo vytvořit dostupné bydlení v novostavbě

za rozumnou cenu. „Ve spolupráci s našimi dodavateli

jsme pro klienty připravili slevy z maloobchodních cen

a poradenský servis,“ doplňuje informace, které se nacházejí i na webové stránce projektu www.nejedleho.sk. Vše

zatím nasvědčuje tomu, že Metrostav SK jako začínající

developer svou prvotinu úspěšně zvládá nejen po stránce

stavební, ale i obchodní. A to je vlastně i jeho cíl.

zdroj Metrostav SK

Ing. Šrámek věnoval třetinu profesního života rozvoji

divize 8, která byla založena roku 2000, aby za Me­

trostav řídila stavbu pražského metra. Postupně se

mu z ní spolu s kolegy podařilo vybudovat úspěšnou

standardní stavební divizi s regionálním působením,

která se významně podílela i na průniku firmy do seg­

mentu energetiky. Že její pracovníci projektové řízení

rozsáhlých liniových děl ovládají, dokazují i na stavbě

metra V.A. Od 1. ledna 2012 Ing. Šrámek pracuje v po­

zici ředitele interního auditu Skupiny Metrostav.

Po více než 11 letech působení v čele divize 8 jste z ní

odešel na prezidium. Co bylo podnětem k této změně?

Vloni na podzim se na mě obrátil prezident Skupiny Jiří

Bělohlav s nabídkou spolupráce. Protože jsem své úkoly

v divizi považoval za splněné, rozhodl jsem se tuto možnost využít k získání nových zkušeností. Při práci však

mám stále možnost uplatňovat i ty z předchozí praxe.

Interní audit – co to vlastně znamená, co zahrnuje?

Pomohu si definicí – interní audit je podle ní vymezen

jako nezávislá, objektivně ujišťovací a konzultační činnost

zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů

v organizaci, a to systematickým metodickým přístupem

k hodnocení jejího vnitřního řídicího a kontrolního systému. Kdybych to měl vysvětlit srozumitelněji, jde o posuzování, zda správným způsobem děláme správné věci. Jiří

Bělohlav nám řekl: „Posuzujte nezávisle, jestli to, co děláme, provádíme tak, jak jsme si řekli, a jestli je to tak dobře.“

To vypadá docela jednoduše...

Úplně jednoduché to není. Audit je nutno provádět v souladu s pravidly mezinárodního rámce profesionální praxe.

Z něj vychází naše skupinová organizačně-řídící norma

číslo A-3. Obsahuje i statut a etický kodex interního auditu

Skupiny Metrostav a tím vším se naše práce řídí.

Jaké typy auditů vykonáváte?

Na základě ročního programu a po schválení prezidentem

provádíme interní audity pro firmy Skupiny, pro Metrostav

jej schvaluje generální ředitel. Dokončili jsme rozsáhlý audit Metrostavu SK, podle potřeby zpracováváme i audity

mimořádné. Za nejvýznamnější z nich považuji audit nákladové ceny stavby Trojského mostu, jenž potvrdil správnost výše jeho prognózované odbytové ceny. Do útvaru se

mnou nastoupili i Ing. Josef Černý se specializací na audit

technický a Ing. Jan Uhlíř, který se s Ing. Evou Patočkovou

věnuje auditu ekonomickému. Myslím, že tvoříme výkonný tým, který si uvědomuje svoji odpovědnost.

Jak se na audit připravujete a jak probíhá?

Před ním obvykle absolvujeme školení či semináře a studujeme odbornou literaturu, protože jsme se dřív všichni

věnovali jiné problematice. Na každý audit připravujeme

zvláštní plán, který projednáváme s auditovaným subjektem. Zadané téma potom v dohodnutém čase prověříme

a podle zjištěných výsledků – a po projednání s odpovědným pracovníkem – vydáme auditorské doporučení.

Závěrečnou zprávu předáváme zadavateli auditu, o provedení doporučených opatření však rozhoduje management.

Jaké máte auditorské plány do budoucna?

Od září bychom se chtěli věnovat systému kontrolní činnosti ve spolupráci s úseky odborných ředitelů. Výsledky

kontrol totiž ukazují, jak se ve skutečnosti vyrovnáváme

s riziky, s nimiž se setkáváme a o jejichž eliminaci usilujeme zdokonalováním systému práce. Chceme přitom maximálně využít současného procesního řízení Metrostavu.

Toto téma považujeme za velmi důležité, protože nereagovat na zjištěná hrozící rizika je neodpustitelný hazard!

Pro svou práci potřebujete především informace. Je

ještě něco jiného, co by vám v ní pomohlo?

Velmi bych si přál, aby se podařilo změnit pohled na naši

činnost, kterou kolegové většinou považují jen za kontrolu

kvality jejich práce nebo nevyhnutelný druh nepříjemné

inspekce shora. Tak tomu ale opravdu není! Úloha interního auditu spočívá v koordinaci a konzultaci činností napříč celou Skupinou. A právě v předávání zkušeností mezi

jejími firmami spatřuji tu zmíněnou přidanou hodnotu.