strana 6

Blahopřejeme

INFORMACE / AKTUALITY / ZAJÍMAVOSTI

Mezinárodní bluesový

festival na Kyselce

NAŠE FOTOREPORTÁŽ

Upřímné přání všeho nejlepšího zasíláme všem

našim spolupracovníkům, kteří v srpnu 2009 oslaví

Velkou plachtu s logem Metrostavu viděli 11. července

za zády účinkujících všichni diváci na 5. ročníku mezinárodního bluesového festivalu na Kyselce v Bílině.

Naše společnost byla letos jeho partnerem a podpořila

i předcházející jednodenní Pure Music Workshop.

I když počasí letošní bluesové přehlídce příliš nepřálo,

diváci vydrželi až do jejího konce a vystupujícím kapelám

vytvořili výbornou kulisu. Na pódiu se jim představily

nejen naše skupiny, jako Booger a Lady I & The Blues

Birds, ale i hudebníci ze Slovenska, Holandska a známý

australský zpěvák a kytarista Gwyn Ashton.

Blues má na severu Čech dlouhou tradici. Už první

ročník jeho přehlídky v Letním amfiteátru na Kyselce překvapil svou návštěvností a ohlasy. Festivalové publikum

i letos v Bílině tvořili nejen naši milovníci tohoto menšinového hudebního žánru, ale i posluchači ze zahraničí.

své životní jubileum. Přejeme jim do dalších

let hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti nejen

v pracovním, ale také v rodinném životě. Za práci,

kterou vykonávají pro naši společnost, jim děkujeme

a přejeme ještě mnoho pracovních i osobních úspěchů.

50 let

Ing. Jiří Novotný, přípravář z divize 1

Ing. Pavel Malíček, SOTP z divize 1

Jaroslav Hejna, zedník z divize 3

Miroslav Dienelt, zámečník z divize 5

60 let

Ing. Josef Neuwirth, ředitel divize 4

Pavel Zajíček, řidič z divize 7

Bohumil Suchan, zedník z divize 9

Václav Šmíd, zedník z divize 9

Tomáš Vitásek, zámečník z divize 11

Pozvánka do galerie

Vladimír Stavinoha, stavbyvedoucí z centrály

V srpnu oslaví své životní jubileum také

1

Ing. Hana Růžičková, SOTP z divize 3

Renata Štěpaníková, účetní z divize 6

Rovněž jim srdečně blahopřejeme.

Fotografie na zámku

Od 28. června do 7. srpna hostí zámek v Dobřichovicích

volně přístupnou výstavu fotografií Miloslava Koláře,

dlouholetého zaměstnance naší společnosti. Fotografování se věnuje od dětství a jednu dobu bylo i jeho zaměstnáním, jak svědčí historické snímky staveb Metrostavu

zveřejňované i v našich novinách. Dnes je hlavně jeho

koníčkem a láká jej zachycovat člověka v jeho vlastním

prostředí. Přijďte se podívat, jak se mu to daří.

2

3

Od 29. července do 27. září je v Galerii Vernon City na

Ovocném trhu v Praze otevřena nová výstava malíře

Lubomíra Typlta s názvem Turbína v noci.

Ve třech výstavních místnostech si od středy až do

soboty v čase mezi 14. a 19. hodinou můžete prohlížet

Typltovy velkoformátové obrazy s motivy mechanické

abstrakce, jeho figurální kvaše i tempery a nakonec také

prostorové instalace z užitkových předmětů.

Lubomír Typlt vystavuje svá díla nejen u nás, znají

ho i milovníci výtvarného umění především z Nizozemí

a z Německa. Pražská výstava se jmenuje podle názvu

jednoho z jeho klíčových obrazů. Turbínu v noci vytvořil v roce 2008 jako absurdní konstrukci, která signální

dvoubarevností kolísá mezi abstrakcí a technickou předmětností. Znázorňuje utopický objekt, jenž je na rozdíl od

lidí schopen pracovat bez odpočinku i v noci.

Naše dračí loď vítězí

Slavnosti Zlaté stezky

Čtyři účasti v závodech a pokaždé vítězství – tak skvělé bilance v polovině června dosáhla naše dračí loď

na open festivalu dračích lodí v Nymburce!

Letošní pátý Dragonfest Nymburk časově navázal

na letní sportovní hry Metrostavu, a tak někteří naši

závodníci nemuseli jezdit z daleka. Možná i proto měli

dostatek sil, které naší lodi dopomohly k vítězství. Finále

však bylo velmi dramatické. O vítězství s námi bojoval

Couvající drak nymburských veslařů a zejména hokejový

tým Tsunami. Do poslední chvíle nebylo jasné, kdo zvítězil. Až ze břehu zdvižený palec zraněného Jirky Škrance

z divize 6 ukázal, že Tsunami slaví až druhé místo.

Jaký je recept na úspěch? S nadsázkou mohu říci, že

stejný jako u stavebního projektu – vlastní kapacity doplňujeme kvalitními subdodavateli. Spolu s Jirkou Škrancem oslovujeme osvědčené borce z řad bývalých i aktivních vodních slalomářů. Letos k vítězství naší dračí lodě

přispěly i „hvězdy“, jako Tomáš Mádr, bronzový z LOH

1992 a mistr světa 1999 v kanoi dvojic, a Standa Ježek

– současná absolutní světová špička v kanoi jednotlivců.

Účast vynikajících jedinců však úspěch dračí lodě

nezajistí. Je to totiž snad nejtýmovější sport. Kde jinde

soutěží v jednom družstvu 22 lidí? Výsledek proto závisí

na sladění orchestru všech pádlistů, kteří musí umět nejen zabrat, ale hlavně udržet jednotný rytmus. Bubenice

jej udává podle háčka jako dirigent a pokřikem hecuje

posádku k maximálnímu výkonu (foto).

Soutěže dračích lodí jsou pro účastníky silným zážitkem, který se nedá srovnat s pocity při individuálních

disciplínách. Dosáhne-li posádka ještě navíc vítězství,

blíží se až euforii. I proto se už těšíme na příští závody.

Mezi hlavní sponzory Slavností solné Zlaté stezky

v Prachaticích patřil letos také Metrostav. Podpořil tak

rozvoj kulturního dědictví historického města, ve kterém dlouhodobě sponzoruje Hospic sv. Jana Nepomuka

Neumanna a v němž jeho divize 6 nedávno zvítězila

ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku rekonstrukce

a modernizace Městského divadla.

Zlatá stezka byla středověká obchodní cesta, která

přes Německo spojovala Čechy s Podunajím a s jižními

zeměmi. Historicky je doložena od roku 1010 a název

„Zlatá“ získala v 16. století jako výraz mimořádné výnosnosti obchodu, a to hlavně se solí, která v době renesance

přinesla do Prachatic bohatství.

Slavnosti, připomínající zašlou slávu města ve 14. až

16. století, založili místní kulturní nadšenci před 40 lety.

Následný režim jim však nepřál a k jejich obnově došlo

až v roce 1991. Letošní ročník Slavností Zlaté stezky

byl v pátek 26. i v sobotu 27. června jakousi generálkou

na oslavy příští, kdy jejich jubilejní dvacátý ročník bude

zároveň oslavou milenia.

Po obvyklém průvodu v historických kostýmech (foto)

a příjezdu soumarů se solí měšťané v renesančních krojích zamířili i letos na historický trh s ukázkami starých

řemesel. Jejich potomci se poprvé pobavili při pohádkách

a soutěžích nového dětského programu.

Dny plné historické hudby a tanců doplnila také vystoupení kapel s moderním repertoárem, na své si proto

přišli diváci všeho věku i vkusu. Slavnosti Zlaté stezky už

svým významem překročily nejen hranice města, ale i státu – zúčastnily se jich i delegace z partnerských měst. Metrostav se tak ocitl ve vybrané společnosti. Více informací

o akci najdete na městském serveru www.prachatice.cz.

Z den ě k M ac h u t a, f o t o Tom á š K u č er a

4

5

6

7

Rozsah stavenišť tunelového komplexu Blanka objektiv ze země nezachytí

I když se na první pohled zdá, že se staveniště hloubených tunelů na Letné (foto č. 1) za poslední dobu příliš nezměnilo,

opak je pravdou. Jeho půdorysné rozměry jsou sice téměř stejné jako před rokem (viz noviny č. 15/2008), stavební jáma

je však už téměř z 80 % zaplněná konstrukcemi tunelů, ramp křižovatky U Vorlíků (foto č. 2) i podzemních garáží a místy je

i zasypaná. Po celé její délce už také po definitivní trase projíždějí tramvaje z Letenského náměstí až na Špejchar. Divize 2

stavbu řídí s přehledem. Od 21. července se pod jejím dozorem letenské staveniště znovu začalo rozšiřovat, i když pro pohled

shora neviditelně. Od portálu u Letenského náměstí totiž tým divize 5 zahájil protiražbu severní tunelové trouby směrem

ke Stromovce. Na druhém konci pláně pokračují práce na hloubených tunelech v úzké stavební jámě (foto č. 3). Budují se

pomocí čelního odtěžování, aby se do úzkého dopravního hrdla mohla co nejdřív vrátit doprava. O kus dál mezi stanicí

metra Hradčanská a Prašným mostem (foto č. 4) se teprve uvolňuje prostor pro velkou mimoúrovňovou křižovatku. Směrem

do Břevnova je však jáma na staveništi Myslbek (foto č. 5) už téměř prohloubena a brzy se z ní k Prašnému mostu začnou razit

tunely zvané Brusnice. Na trojské straně tunelového komplexu (foto č. 6) je z leteckého záběru patrné, že hloubené tunely

s obdélníkovým profilem jsou až na průchod tramvajového pásu téměř hotové. Z přechodového úseku však s klenbovým

profilem vychází jen tubus jižní, jehož konstrukce betonáři divize 6 zastavili před jámou pro šesté technologické centrum.

Severní část staveniště zatím slouží jako vjezdová rampa do ražených tunelů. Až bude komplex Blanka hotový, na jihozápadě

naváže na křižovatku Malovanka (foto č. 7). Staví ji divize 5 a ptačí perspektiva odhaluje, že její práce se chýlí ke konci.

Čtrnáctideník Metrostav vydává Metrostav a.s., člen Skupiny Metrostav, člen DDM Group / Pověřená šéfredaktorka Ing. Lenka Svobodová / Všechny neoznačené materiály připravili Lenka Svobodová, foto Josef Husák / Adresa redakce

Koželužská 5, 180 00 Praha 8–Libeň, tel.: 266 709 415; www.metrostav.cz / Číslo 13–14/2009 vyšlo 31. 7. 2009 (15/2009 vyjde 26. 8. 2009) / Složení redakční rady Ing. František Polák (předseda), Ing. Jaromír Pavlíček (místopředseda),

Ing. Ivan Kajer, Ing. Jiří Kavan, Pavel Meyer, Ing. Jitka Neklanová, Ing. Lenka Svobodová, Ing. Jaromír Šob, Ing. Libuše Weinfurtová a Mgr. Tomáš Zámečník / Design Tomáš Machek, Side2 s.r.o., Trojická 20, 128 00 Praha 2 / Výroba Boomerang

Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, Praha 7–Troja, tel.: 244 023 201, fax: 244 023 333 / Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p., odštěpný závod Praha, č. j. nov 6051/96 ze dne 3. 4. 1996 / Podávání novinových zásilek bylo

povoleno s.p. OZSeČ Ústí nad Labem dne 21. 1. 1998, j. zn. P-649/98 / Registrace periodika MK ČR E 7121, ISSN 1211-0736

Metrostav_13_14_09.indd 6

28.7.2009 17:02:45