Unikátní centrum vstoupí do

zkušebního provozu

8. srpna 2017 / 13–14 / XXIX

více v článku na str. 2

Ptáme se: Ing. Zdeňka Hoška,

vedoucího projektu divize 3 str. 2

Č T R N Á C T I D E N Í K

M E T R O S TAV

A .S.

Elegantní exteriéry ukrývají moderní

vybavení str. 2

Česká nádraží – ruiny i skutečné

skvosty Letní příloha str. 3 a 4

Odhalování původní krásy

KRÁTCE / AKTUÁLNĚ

Divize 3 Metrostavu ukončila

kompletní rekonstrukci EPR II str. 5

Stavbaři, na scénu!

Po zakázkách v Národním divadle a Hudebním divadle

Karlín v Praze začali stavbaři z Metrostavu pracovat

také v Janáčkově divadle v Brně. Tým Ing. Radomíra

Richtera z jihomoravského regionu divize 1 zde během

čtrnácti měsíců provede ve sdružení rozsáhlé rekonstrukce jeho zázemí a střechy.

Hlavními aktéry slavnostního předání staveniště byli

posledního června ředitel divize 1 Ing. Jaroslav Heran

a za investora náměstek primátora města Brna pro investice Richard Mrázek (foto zleva).

„Se zástupci firem IMOS Brno a OHL ŽS vytvoříme

společný projektový tým, který povedeme jako lídr sdružení. Už v červenci zahájíme bourací práce a ochranu

prvků divadelní technologie. Na celé dílo budeme mít

velmi krátkou dobu. Navíc nové střešní konstrukce nad

již zrekonstruovaným hledištěm a jevištěm jsme dostali

za úkol provést v režimu žluté knihy FIDIC, takže budeme

odpovídat i za projektovou dokumentaci a také vyřízení

změny stavby před jejím dokončením,“ uvádí vedoucí

projektu Ing. Richter. Rekonstrukci střechy totiž projekt

původně nezahrnoval, neboť jí prošla už v roce 2005. Tehdy však byla opravena pouze svrchní krytina a až později

při upevňování nové vzduchotechniky se přišlo na špatný

stav jejích nosných konstrukcí.

Nový web společnosti Metrostav

Metrostav spustil internetové stránky v novém designu.

Prohlédnout si je můžete na webu www.metrostav.cz.

Firemní noviny na něm najdete v sekci Pro média.

MHCM odstartoval

V úterý 1. srpna odstartoval

Metrostav handy cyklo

maraton, kterého se letos

zúčastní týmy Metrostavu,

jeho Skupiny a Subterry.

Vzhledem k tomu, že závod

pro zdravé i handicapované

sportovce skončí až 5. srpna, budou se mu věnovat příští

noviny. Fotografie i zpravodajství najdete na Facebooku.

Další ocenění

V soutěži Stavba

Karlovarského kraje 2017

udělila porota druhé místo

rekonstrukci silnice I/25

v oblasti horní a dolní točky

Jáchymov. Tu druhou (foto)

upravoval tým Ing. Zdeňka

Rozsypálka z divize 4. Hala pro Witte Access Technology

v Ostrově, dílo týmu Ing. Pavla Löbela z karlovarského

zastoupení divize 9, v soutěži získala čestné uznání.

Rekonstrukce zlepší pohodlí diváků i zázemí provozu

Při opravách budovy Janáčkova divadla stavbaři rozšíří

sociální zařízení, zmodernizují interiéry diváckých prostor

a bufet. Kompletně zrekonstruují provozní části včetně

zázemí pro zaměstnance či jevištních technologií. Na

výměně síťových rozvodů by se přitom mohli vlastními

silami podílet i pracovníci z firem Skupiny Metrostav.

Ve střeše nahradí původní prefabrikované desky modernější konstrukce, která umožní zavěšení prvků vzduchotechniky. Součástí zakázky bude i oprava příjezdových, přístupových a parkovacích ploch.

Dvě vodní díla

V nedávné době dokončil tým

Ing. Petra Brože z divize 6

hned dvě zakázky týkající

se vodních děl. Nejprve se

jednalo o opravu sdruženého

objektu v hrázi VD Sedlec

pro investora Povodí Ohře.

Koncem července pak Povodí Vltavy předal hotovou stavbu

na VD Klíčava, jejímž hlavním účelem bylo vybudování

klapkových uzávěrů spodních výpustí nádrže (foto).

–red–, foto Václav Šálek

Připomínka zdravotního programu

I letos je v Metrostavu připraveno očkování proti chřipce.

Máte-li o ně zájem a dosud nejste přihlášeni, učiňte tak

neprodleně prostřednictvím personálních manažerek.

Práce na rekonstrukci historické budovy Národního muzea v Praze pokračují plným tempem. Dílo, které řídí tým

divize 9 za pomoci techniků divize 1, by se mělo ještě v létě zbavit fasádního lešení. Více ve fotosloupku na straně 2.

Konečně se u nás začala stavět další dálnice

Předposlední víkend v červenci řídil v Plzni tým

Ing. Petra Hanzala z divize 5 demontáž části nosné

konstrukce mostu zvaného Gambrinus. Byla nutná

kvůli přestavbě tamějšího železničního uzlu a každý

ze čtyř snesených dílů vážil kolem 80 tun.

Metrostav_13_14_2017.indd 1

Ve čtvrtek 29. června byla slavnostně zahájena stavba

dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice. Při poklepu na

základní kámen díla nechyběl vedle ministra dopravy

Ing. Dana Ťoka a generálního ředitele ŘSD Ing. Jana

Kroupy ani Ing. Radim Čáp – ředitel naší divize 4 (foto

třetí zprava), která zakázku ve sdružení povede.

„Vzhledem k tomu, že musíme při zachování provozu

přestavět asi 11,5 km dlouhou část současné silnice I/48,

která je směrově nedělený čtyřpruh, na komunikaci dálničního typu se středním dělicím pruhem, budeme hlavní

trasu včetně dálničních mostů stavět po polovinách,“ popisuje vedoucí projektu Ing. Jiří Karlický z divize 4, který

je zároveň ředitelem výstavby celého úseku. „V našem

devítičlenném pracovním týmu dodavatelského sdružení

je pět zástupců Metrostavu a po dvou představitelích

společností COLAS CZ a SWIETELSKY stavební, což jsou

naši partneři,“ dodává.

Projekt zahrnuje téměř 140 stavebních objektů, které

už jsou ve sdružení rozděleny. Každý jeho účastník tak

přesně ví, za co odpovídá. Jen to, co rozdělit nejde, řeší

společně. Divize 4 dostala mimo jiné na starost provedení

celé hlavní trasy a výstavbu šesti dálničních mostů, šesti

kilometrů dálniční kanalizace a tří kilometrů protihlukových stěn. Ing. Karlický proto už dnes předpokládá, že

na stavbě bude za Metrostav pracovat provoz mostních

technologií a středisko betonových vozovek divize 4.

Stavbu už v předstihu zahájila příprava území – kácení,

doplňkový geologický průzkum a vybudování vytyčovací

sítě. V současné době probíhají práce na přeložkách inženýrských sítí a skrývky ornice.

Pro zlepšení bezpečnosti, ale i zkrácení doby jízdy

„Jenom od roku 2004 došlo vlivem zvýšení intenzity dopravy v přestavovaném úseku k 345 nehodám, při nichž

zemřelo devět lidí,“ řekl při zahájení díla Ing. Kroupa

a vysvětlil tak hlavní důvod, proč se na dnešní silnici I/48

zabydlí až do konce roku 2020 stavbaři. Ti mají před sebou mimo jiné přestavbu 27 mostů, z toho 16 dálničních,

a výstavbu mimoúrovňové křižovatky Příbor-východ.

–red–, foto Robert Gruzovský

Janáčkovo divadlo bylo postaveno v letech 1960–1965

podle návrhu Jana Víška – po sedmi architektonických

soutěžích, které odstartovaly už roku 1910 a jichž se

zúčastnilo více než půldruhého sta architektů, mezi

nimiž nechyběli třeba Josef Gočár, Josef Chochol,

Pavel Janák či Jan Kotěra. Provoz divadla byl

slavnostně zahájen 2. října 1965 operou Leoše Janáčka

Příhody lišky Bystroušky. Od roku 2007 prochází hlavní

brněnská scéna rozsáhlou rekonstrukcí, při níž už byly

opraveny třeba fasády i nevyhovující hlediště.

04/08/17 11:03