Skupina Metrostav

Přeliv na Orlíku roste i v zimě

Pohled z ptačí perspektivy odhaluje, že rozsáhlá rekonstrukce na Orlíku, která má vodní dílo zabezpečit před negativními vlivy povodňových průtoků, je nepřehlédnutelná na obou stranách přehrady. Díky zatím mírné zimě v průběhu ledna práce pokračují nepřetržitě.

Mimo budování skluzu na vzdušní straně hráze kolegové z divize 6 připravují vtokový objekt SO 01 a prioritou je včasné dokončení horní jímky (foto), tak aby se mohly rozeběhnout i betonářské práce na vtoku. Ten se bude nacházet v blízkosti točny a rampy na pravém břehu Vltavy a bude rozdělen na tři samostatné oddilatované části, přičemž každá bude mít samostatný hrazený otvor. 

Povodí Vltavy počítá s tím, že po dokončení by měl přeliv ustát průtok 5300 krychlových metrů za vteřinu, což odpovídá desetitisícileté vodě. Když to srovnáme s katastrofálními povodněmi v srpnu 2002, tehdy teklo hrází téměř 3000 krychlových metrů. Stavba doplňkového bezpečnostního přelivu ale ještě nějaký čas potrvá – hotovo by mělo být za necelé 4 roky.

V současnosti slouží k převádění vody za povodní hrazený korunový přeliv o třech polích a v blocích pod přelivy jsou dále situovány dvě spodní výpusti. V podhrází při levém břehu je umístěna vodní elektrárna.

Lodě i auta letos pojedou

Rekonstrukce si vyžádala snížení hladiny na kótu 339 metrů nad mořem. Do jara by ale měla být jímka v horní části hráze dokončena a následně vodohospodáři začnou hladinu pomalu zvedat. Povodí Vltavy počítá s tím, že lodní výtah, který modernizovali také kolegové z divize 6 a v sezoně 2022 již sloužil, začne převážet lodě od května, kdy začne nová plavební sezona a významně by neměla být narušena ani rekreační sezona. Silnici III/0046 vedoucí přes korunu hráze plánují vodohospodáři načas uzavřít až v roce 2024.

RED, foto Petr Adámek


 

Metrostav má talent!

Závěrečnými prezentacemi projektů se loni uzavřel program Mladých talentů, který je jednou z příležitostí, jak pracovat s potenciálem ve Skupině Metrostav.

Cílem programu je podpora kolegů, kteří stojí na začátku své kariéry. Součástí půlročního programu jsou aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti, mentoringový program, který propojuje naše mladé talenty se zkušenými kolegy, a rovněž zapojení účastníků do vybraných projektů.

Program Mladých talentů bude pokračovat třetím během i v letošním roce. Přejeme našim mladým kolegům hodně úspěchů do dalších let!

Mgr. Jana Kroupová


 

Sloupek odborů

Dodatek kolektivní smlouvy

S ohledem na všeobecně tíživou situaci (vysoká inflace, zdražování energií apod.) iniciovaly odbory jednání se zástupci vedení Skupiny Metrostav o změnách parametrů kolektivních smluv. Z průběhu kolektivního vyjednávání mezi zástupci obou stran vyplynuly změny dvou parametrů kolektivních smluv.

K 1. 1. 2023 dochází k navýšení minimálních mzdových tarifů o 8 % a zároveň se zvyšuje stravenkový paušál ze stávajících 70 Kč nově na 85 Kč.

Ve čtvrtek 15. 12. 2022 podepsali zástupci orgánů společností Skupiny Metrostav a zástupci Koordinačního odborového orgánu Skupiny Metrostav následující dokumenty s výše popsanými změněnými parametry. Dodatek č. 1 Vzorové kolektivní smlouvy společností Skupiny Metrostav a Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy Metrostav a.s. i Vzorový vnitřní předpis (na rok 2023) společností Skupiny Metrostav, ve kterých nepůsobí odborová organizace. Rovněž byl podepsán dodatek Kolektivní smlouvy č. 1 společnosti Metrostav Infrastructure a.s. a také nová Kolektivní smlouva společnosti MI Roads a.s. Vzhledem ke složitější struktuře Skupiny Metrostav a z toho vyplývající se rozšiřování působení odborové organizace i do dalších dceřiných firem budou nové kolektivní smlouvy (nebo jejich dodatky) v nejbližších dnech podepsány ve shodných parametrech i u dalších společností Skupiny (TBR a.s., Metrostav DIZ, Metrostav Facility s.r.o.).

Všechna ostatní ustanovení kolektivních smluv na rok 2022 a 2023 se nemění a zůstávají dále v platnosti.

Ing. Petr Půta


 

Významné výročí v Senior klubu Metrostav

Ve čtvrtek 29. prosince 2022 oslavil člen Senior klubu Metrostav (SKM) pan PhDr. Přemysl Červenka (na snímku vlevo) významné jubileum – 100. narozeniny. Nemohli u toho chybět zástupci klubu, kteří mu předali drobné dárky, květiny a blahopřání od vedení společnosti.

Hodinka povídání utekla jako voda, a i když se nám nechtělo končit, museli jsme uvolnit místo dalším gratulantům. Ještě jednou vám, pane Červenko, do dalších let přejeme hodně zdraví!

Jan Brodský, předseda SKM


 

ŠKOLENÍ CODEXIS

Zaměstnanci Metrostavu mají možnost účastnit se vzdělávacího online setkání o softwaru CODEXIS. Jde o komplexní systém navržený pro efektivní práci s informacemi ze všech oblastí práva.

Čtyři termíny v období od 24. ledna 2023 naleznete na firemním intranetu, kde je také možnost se zaregistrovat. Odborný školitel představí nejpoužívanější funkce programu a zároveň poskytne několik tipů a triků. Věříme, že toto školení pro vás bude přínosné.

RED

Aktuality z Metrostavu i videa 

z našich projektů najdete na

 www.facebook.com/Metrostav 

a na webu www.metrostav.cz