Nově prováděná shybka byla navržena v souběhu s dosavadní z potrubí z tvárné litiny DN 800, zatahovaného do předem provedených ocelových chrániček DN 1200.

Propoj koncové jámy a komory Obříství.

Vývod ze startovací jámy.