Výročí

Vzpomínka na ražbu prvního tunelu pod Vltavou

V našich firemních novinách si po celý rok připomínáme důležité momenty v historii naší společnosti. Jedním z nich bylo proražení prvního tunelu pražského metra pod Vltavou. Letos 18. října uběhne 45 let od této události.

RED, foto archiv Metrostavu

P

sal se rok 1976, v hlavním městě byl již v provozu první úsek trasy C a stavbaři pracovali na trase I. A. Ta v oblasti Starého Města podcházela Vltavu a bylo nutné zvolit specifický postup. V této části metropole se nachází břidlice, ale i nepevné horniny. Trhací práce nebylo možné pod Vltavou nebo pod centrem Prahy provádět, a tak se použil sovětský mechanizovaný razicí štít TŠčB-3, což bylo prototypové zařízení konstruované speciálně pro hydrogeologické podmínky v Praze, tedy pro zajištění bezpečné stavby traťových tunelů metra v našem hlavním městě, pod Vltavou i historickou zástavbou. Samotná ražba pravého tunelu postupovala ze staveniště u Mánesova mostu do stanice Staroměstská v délce zhruba 430 m, z toho zhruba 200 m bylo pod řekou. Ražba trvala necelý rok. Předcházela jí ale řada geologických průzkumů.

Velká výzva pro české stavbaře

„Šlo o perfektní přípravu. Geologický průzkum byl velice podrobný, měl několik fází: geologické zmapování a vertikální vrty, geologické štoly, horizontální vrty, předstihovou štolu... A lidé, jak odborníci z výzkumných ústavů, vysokých škol, investoři a projektanti, kteří se na tom podíleli, reagovali na stav geologie s tím, že důkladně vymýšleli zpevnění podloží. Buď z vrchu, tedy z plošin na Vltavě, nebo ze štol, kde se prováděly vrty. Celé to pro nás byla výzva. Ve výstavbě pražského metra šlo o určitou etapu, která do té doby nebyla prozkoumaná,“ shrnuje bývalý generální ředitel Metrostavu Ing. Jindřich Hess, Ph. D., tehdy hlavní stavbyvedoucí.

Stavbaři (foto) na tomto projektu také zvolili pokrokovou metodu, a sice lisovaný beton. Beton se pumpoval do ocelového bednění a tam se lisoval, až získal dostatečnou pevnost, aby unesl horninu. Zaplnil všechny kaverny.

pod Vltavou celkem čtyřikrát 

Lze říct, že ražba první tunelu pod Vltavou s důkladnou přípravou úspěšně ověřila použité technologie a dala mnoho zkušeností pro výstavbu dalších tunelů, které v Praze Vltavu podcházejí na všech třech trasách. Na lince C je to mezi stanicemi Florenc a Vltavská a mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Kobylisy. Zde bylo užito unikátní řešení prováděné technologií vysouvaných tunelů. Oba tunely, jeden pro každou kolej zvlášť, byly vystavěny v suchém doku na břehu řeky a poté zasunuty pod dno. Vltavu podchází také trať na lince B mezi stanicemi Karlovo náměstí a Anděl.