BeMo Tunnelling

Prodloužení metra v Hamburku jede na plné obrátky

Už skoro tři roky dceřiná společnost BeMo Tunnelling (BeMo) staví v Hamburku prodloužení trasy metra U4 a na každém kroku v městské čtvrti Horn je to znát – ať už jsou to jeřáby, stavební kontejnery, nebo oplocení staveniště, tak i logo společnosti, které je vidět takřka na každém kroku.

Alexander Laimböck, Michael Höllrigl

O

bzvlášť nás těší fakt, že jsme za tu dobu získali pro naši firmu nové zaměstnance z Hamburku a okolí. A to jednak pro vedení stavby a jednak pro výrobní přípravu a pro ekonomický úsek. Abychom budoucím inženýrům ukázali rozmanitost perspektivy na našich stavbách, 31. května jsme se v budově Technické univerzity v Hamburku zúčastnili akce Setkání stavebního průmyslu s vysokou školou v rámci hamburského Dne stavbařů.

Situace na úseku BA1

Na počest dokončení hrubé stavby rozšíření stanice Dostihové závodiště v Hornu se 31. března 2023 konalo slavnostní setkáni, tzv. glajcha za účasti zástupců společnosti BeMo a představitelů investora Hamburger Hochbahn, politiků a subdodavatelů.

zakládání druhého úseku čtvrté linky metra v hamburku čelí náročným geologickým podmínkám

V návazných stavebních úsecích na dosavadní objekty byly z větší části dokončeny práce speciálního zakládání na zhotovení vodonepropustného dna za pomoci tryskové injektáže, kterou společnost BeMo sama realizovala. V této části jsou tak práce na speciálním zakládání dokončeny. V současné době se v poslední etapě provádí demolice stávajících staveb metra. Poslední práce v oblasti speciálního zakládání se týkají provádění kotev při zajištění výkopových pracích a nutného zajištění pro navazující stavební objekty a úsek traťového křížení.

Stavba v rámci úseku BA2

V budoucích stanicích Horner Geest a Stoltenstraße byly již dokončeny práce na podzemních stěnách. Dále probíhají zemní práce v dalším úseku tunelu na Manshardtstraße a momentálně stavbaři zhotovují podzemní stěny v západní části tunelového úseku.

Rovněž práce s tryskovou injektáží ve stanici Horner Geest byly již úspěšně dokončeny a nyní pokračují ve stanici Stoltenstraße. Poté co úspěšně proběhl pokus s odčerpáním spodní vody, byl zahájen výkop zeminy u stanice Horner Geest a bylo provedeno zajištění jámy. 

Celý tým se nyní soustředí na to, aby včas zvládl nutné práce v uzavírce traťových tunelů na úseku BA1 a docílil tak optimálních podmínek pro proces výstavby úseku BA2. Hotovo by mělo být roce 2026. Zdař Bůh z Hamburku!