Fotoreportáž

U ražby tunelu Grenland

RED, foto Metrostav Norge AS

Na ražbě tunelu Grenland v Norsku pracuje tým Metrostavu Norge AS od jara letošního roku. Slavnostní odpal za účasti českého velvyslance v Norském království zde proběhl 28. dubna a do dnešního dne se na všech pracovištích podařilo vyrazit 1461 m. Na snímku je zachycen Severní portál tunelu.

Díky fotografiím, které z místa pořídil stavbyvedoucí Josef Haba, máme možnost nahlédnout přímo do útrob podzemního díla. Zde je zachycena ražba propojky pro Norsko typickou metodou Drill & Blast, kdy ražby probíhají s využitím trhacích prací.

Pohled z kabiny vrtného vozu zachycuje okamžik vrtání injektážního deštníku pomocí automatických podavačů vrtných tyčí.

Razičům výrazně pomáhají moderní stroje – zde například jednotka AMV pro provádění cementové těsnicí injektáže.

Tunel Grenland bude mít celkovou délku 5,2 km, Metrostav Norge razí část z portálu Kjørholt (2krát 1,7 km) a z portálu Herregårdsbekken (2krát 1,4 km). Dílo bude součástí projektu E18 Langangen-Rugtvedt, který je dlouhý cca 17 km a zahrnuje čtyřpruhovou rychlostní silnici, mosty a tunely. Jedná se o obchvat města Porsgrunn. Zdař Bůh!


ČTRNÁCTIDENÍK METROSTAV

Noviny společnosti Metrostav a.s.

Šéfredaktor 

David Kalců, DiS.

Složení redakční rady

David Kalců, DiS. (předseda)

Ing. Renáta Zavřelová (místopředsedkyně)

Ing. Roman Čech

Ing. Kateřina Hainzová, MBA

Mgr. Jana Kořínková, MBA

Ing. Aleš Knobloch

Ing. Petr Půta

Mgr. Pavlína Mertl

Ing. Jitka Neklanová

Vydává

Metrostav a.s., člen Skupiny Metrostav

Koželužská 4, 180 00 Praha 8 – Libeň

tel: 266 019 245

www.metrostav.cz  

Výroba

Boomerang Communication, s. r. o.

Novinová sazba

Povolena MK ČR E 7121

Neprodejné