Divize 6

BD Lhotka: Stavba jako součást obývaného domu

Tým divize 6 dokončil výstavbu bytového domu v pražské čtvrti Lhotka. Dvanáctipodlažní objekt zde budoval v těsném sousedství vedlejšího obývaného domu. „Stavba na první pohled zaujme svých charakteristickým umístěním, kdy se jedná v podstatě o boční přístavbu ke stávajícímu panelovému domu, s nímž je v přímé dilataci. Nově budovaná část byla realizována na místě původní nevyužívané kotelny, kterou jsme ihned po převzetí staveniště zdemolovali,“ vysvětluje vedoucí projektu Ing. Ondřej Vojtíšek.

Blanka Růžičková,
foto Petr Adámek

P

řipomíná, že jeho tým proto v první fázi výstavby úzce spolupracoval s odborníky Metrostavu na speciální zakládání, konkrétně s Ing. Pavlem Novákem.

Novostavba (snímky) má 12 nadzemních a čtyři podzemní podlaží a její základová spára se těžila v úrovni dvanácti metrů pod základy paneláku. Samotným výkopům proto předcházelo důkladné zajištění stability sousedního objektu za pomoci tryskové injektáže a kotvené převrtávané pilotové stěny, to vše provázeno pravidelným geodetickým monitoringem.

Netradiční řešení bylo třeba uplatnit i v systému využití podzemních parkovišť. „Dispoziční rozměry objektu neumožnily výstavbu klasické vjezdové rampy do suterénních podlaží. Tento problém řeší projekt autovýtahem, kterým lze auta dopravit do třetího suterénu. Neobvyklý je také systém parkovacích zakladačů, který zvyšuje kapacitní možnosti parkování v podzemních podlažích,“ popisuje inženýr Vojtíšek.

s ohledem na sousedy

Metrostav zahájil stavbu v květnu předminulého roku. První byty začal předávat letos v srpnu a v těchto dnech už dokončuje pouze drobné práce doobjednané investorem. Největší problémy se v průběhu výstavby objevily kvůli nedostatku materiálů a změnám jejich cen v důsledku konfliktu na Ukrajině. Komplikací byl také velmi omezený prostor kolem stavby i fakt, že práce probíhaly doslova za zdí obývaného sousedního domu. „Samozřejmě jsme se snažili, abychom po celou dobu realizace co nejvíc eliminovali dopady výstavby na naše ‚sousedy‘. A to se díky instalaci protihlukové stěny, ochraně proti prachu a uplatnění dalších opatření snad povedlo,“ říká Ondřej Vojtíšek. Stavbu tohoto typu, bytový dům, řídil z pozice vedoucího projektu vůbec poprvé. Určitým specifikem byla i nutnost vypořádat se s problematikou klientských změn, které stavbaři měli kompletně na starost. Přímo na místě tak vzniklo jakési klientské centrum.

Divize 6, která zde byla generálním dodavatelem, oceňuje spolupráci v rámci Metrostavu. Sprinklerový systém pro hašení prostor s parkovacími zakladači realizovala společnost Subterra, lešení dodala půjčovna divize 6. „Velmi dobře pracoval i náš tým, v němž se podařilo skloubit zkušenosti profesně starších kolegů s energií a nasazením stále ještě studentů,“ doplňuje Ing. Vojtíšek.