Krátce Aktuálně

Prohlášení prezidenta Skupiny Metrostav

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil ke zprávám a informacím, které se v posledních týdnech objevily v médiích ve spojitosti s veřejnou zakázkou na výstavbu druhé etapy metra D a naší dceřinou společností Subterra. Uvedené informace jsou součástí bezprecedentního a nefér jednání ze strany konkurenčního sdružení, které se také uchází o zmíněnou zakázku. Bohužel některá média tyto nepravdivé a účelově zkreslené informace přebírají a následně publikují texty, které jsou za hranou korektního jednání. Tyto metody práce jsou nám cizí. Společnost Subterra a její zaměstnanci mají moji plnou důvěru a patří jim poděkování za přípravu a zpracování nabídky na stavbu druhé etapy pražského metra D. Je na zadavateli a orgánech státní správy, aby posoudili a řádně rozhodli, která nabídka je nejvýhodnější.

Děkuji všem za jejich práci.

Ing. František Kočí
prezident Skupiny Metrostav

 

startuje stavba svazkové školy v Chýni

Ve středu 18. října se v Chýni v okrese Praha-západ uskutečnilo slavnostní poklepání základního kamene (foto) nové moderní budovy tzv. svazkové základní školy Chýně-Hostivice. Stavbu, která potrvá 19 měsíců, zhotoví ve sdružení společnost Metrostav DIZ, závod 3, vedoucím projektu je Ing. Jaromír Hotovec.