Metrostav DIZ závod 1

Tělocvična stavěná s důrazem na každý detail

V pátek 20. října byla slavnostně otevřena nová tělocvična základní a mateřské školy Drahotuše, místní části Hranic na Přerovsku. Podle ředitelky školy na tento okamžik žáci, učitelé i obyvatelé Drahotuš čekali víc než 40 let. První počin na vznik tělocvičny se totiž objevil už v roce 1981.

Martina Vampulová,
foto Petr Bakovský

P

od dohledem nejpřísnějších kontrolorů, kterými byli samotní žáci, kteří každý den stavbu pečlivě sledovali a hlásili, jestli už jsou „Igráčci“, tedy stavbaři v ochranných přilbách, na staveništi, dokončil tým Ing. Miroslava Sochy ze závodu 1 Metrostavu DIZ novostavbu tělocvičny s předstihem. Přesně tak, jak slíbil při poklepání základního kamene.

„Začali jsme vloni v červenci zemními pracemi a pilotážemi. Tělocvičnu jsme budovali v místě, kde se už jedna tělocvična v roce 1990 stavět začala, ale práce byly následně zastaveny. Tehdy se stihly zrealizovat pouze základy,“ říká vedoucí projektu Ing. Miroslav Socha s tím, že projekt předpokládal dokončení původních základových pasů zhruba z jedné pětiny. Při výkopech se ale zjistilo, že základové pasy byly zcela dokončeny, proto se i objem bouracích prací násobně zvýšil.

tělocvična s hrací plochou 32×19 m je určená pro většinu halových sportů. tribuna nabízí 106 míst k sezení, 50 k stání

„Nosné zdivo v interiéru je kombinací pálených broušených cihel s omítkou a pohledových režných cihel Liapor bez omítky. Obvodový plášť haly jsme budovali z tmavě červených sendvičových panelů Kingspan, které jsme kladli svisle. V kontrastu s industriální fasádou haly má zázemí břízolitovou omítku rovněž v červené barvě,“ popisuje Ing. Socha objekt. Na přání architekta byly na místě do směsi omítkoviny přidávány ještě kousky slídy k umocnění světélkujícího dojmu. Hrubá břízolitová fasáda má působit kontrastně k hladkým sendvičovým panelům haly.

V interiéru prostoru zázemí použili stavbaři na vnitřní nosné stěny režné zdivo Liapor R, které bylo realizováno na tenkou spáru. „Toto provedení si žádalo pečlivost při provádění a kontrolu realizace každé provedené řady. Podlaha ve vstupním foyer je z betonu broušeného technologií HTC, což zahrnuje několikanásobné broušení a leštění povrchu betonu a finální aplikaci vodního skla a impregnace. Výsledný povrch betonu je s viditelnou strukturou kameniva,“ doplňuje další zajímavé postupy Ing. Socha.

„Během stavby jsme se museli vypořádat s velkým množstvím náročných detailů, se správnou volbou materiálů a technologických postupů a především důkladně a promyšleně sestavit rea­lizační harmonogram, který byl klíčem k dokončení stavby s téměř tříměsíčním předstihem. Náročné bylo rovněž propojení nové budovy tělocvičny se stávající historickou budovou základní školy včetně repase části historického schodiště, balustrád a kleneb, což jsme museli stihnout během letních prázdnin. Proto 30. června, už hodinu po posledním zvonění, se školou nesl zvuk bouracích kladiv,“ uzavírá Ing. Miroslav Socha.

Unikátní zelená střecha

Lehký střešní plášť z trapézových plechů byl osázen rozchodníky různých barev, které tvoří logo základní školy. Viditelné by mělo být už příští rok na jaře. Na školním pozemku nově vznikly i retenční nádrže, které budou sloužit k zavlažování zahrady školy, v případě potřeby zelené střechy, a ke splachování toalet.