Výročí

Jubilejní rok ve finále

Po celý rok 2021, kdy si naše společnost připomínala kulaté výročí úctyhodných 50 let od svého vzniku, Útvar vztahů k veřejnosti Metrostavu zajišťoval celou řadu doprovodných akcí, výrobu různých brožur i celkovou vizuální podobu propagačních materiálů.

RED, foto archiv Metrostavu

Z

ačátek roku odstartoval s pamětní knihou Metrostav 50, výpravnou publikací, která na zhruba 370 stranách za pomoci dobových fotografií ilustrovala bohatou historii firmy. Každý zaměstnanec obdržel svůj výtisk a ohlasy byly příznivé.

kalendář, proměna novin i výstava

Významné jubileum odrážel kalendář pro rok 2021. Padesátka nás provázela v recepcích v centrále společnosti i v regionálních pobočkách, na novoročenkách, dárkových předmětech, v tisku, na webu a na sociálních sítích. Naše firemní noviny při té příležitosti prošly osvěžením grafického vzhledu a vznikla jejich rozšířená verze online a v aplikaci pro mobilní telefony.

Po celý rok jsme si také na stránkách Čtrnáctideníku Metrostav připomínali různé momenty z výstavby pražského metra i dalších staveb. Podobně jako výstava, která v lobby centrály (foto) velkoformátovými fotografiemi mapovala naše stavby napříč půlstoletím. Stejná expozice byla k vidění také na koncertě k 50 letům Metrostavu. A právě tímto slavnostním večerem v O2 universu naše oslavy počátkem listopadu vyvrcholily. Motem koncertu bylo hlavně poděkování našim zaměstnancům a všem, kteří svůj pracovní i osobní život spojili s Metrostavem.

Příprava akcí, kdy nás opět provázela různá koronavirová opatření, nebyla vůbec jednoduchá, a tak děkujeme všem, kteří se na organizaci v souvislosti s významným jubileem Metrostavu podíleli.