fotosloupek

Nové skladovací haly pro svět koupelen

Kolegové z divize 6 pracují na zajímavé zakázce v Čimelicích na Písecku: pro společnost SIKO realizují rozšíření areálu skladů (snímky).

Jednolodní hala o rozloze 9400 m2 je propojena s dosavadními prostory třemi vraty a rozšířila prostor pro odbavení o deset nakládacích můstků. Stavba je zajímavá svým založením na násyp o mocnosti až 8 m. Umístění je ve svahu, takže se musel dorovnávat výškový rozdíl v podélném, ale i příčném směru. Stavba je nyní téměř hotová, chybí dokompletovat výplně otvorů, dokončit elektro a SHZ, které provádějí nominovaní objednatelé investora. Ten je spokojený s přístupem ke stavbě – líbí se mu provedení prací a dodržování postupu ve vztahu k počasí.