BeMo Tunnelling

Stav digitalizace ve společnosti BeMo

Digitalizace kromě udržitelnosti je zřejmě jedno z témat, které v současnosti nejvíce zaměstnává stavebnictví. Společnost BeMo Tunnelling (BeMo) se proto před třemi lety rozhodla založit vlastní oddělení digitalizace. Dodatečně byla v roce 2022 za účelem lepší interní komunikace a odsouhlasení procesních úkonů oživena tzv. centrální funkce propojení, která přesahuje různé oblasti činnosti a jednotlivá oddělení.

Stefan Auderer, Andreas Diefenbach

V

minulých letech se podařilo úspěšně zrealizovat několik digitalizačních projektů. Jako příklad uvádíme Intranet, iTWO (světově první podnikové licenční a cloudové řešením Big Data BIM 5D pro stavebnictví – např. pro developery, stavební společnosti, průmyslové podniky, veřejné zadavatele a investory), CIS (Construction Information System aneb námi vyvinutá digitální stavební dokumentace BeMo) a digitální oběh fakturace. Všechny tyto aplikace se mezitím staly součástí vybavení a pro naši společnost  jsou normou.

V současnosti probíhají práce na tzv. Enterprise-Content-Management (ECM), který zahrnuje strategie, metody a nástroje pro záznam, správu, uložení, archivaci a poskytování údajů, obsahů a dokumentů na podporu organizačních procesů v podniku.

Speciální tým

Protože jsou nyní stále častěji v mnoha výběrových řízeních kladeny požadavky na BIM (Building Information Modeling), a dokonce se začínají považovat za kritéria hodnocení, byla v roce 2022 založena firemní pracovní skupina BIM, která se má zabývat implementací, realizací a zaškolením v celofiremním rozsahu. Na základě před nedávnem udělené zakázky na výstavbu záchranné štoly Angath (viz 3D model na snímku), tento tým v roce 2023 vypracuje také první vlastní projekt BIM. Další zakázky s požadavky na BIM jsou již krátce před případným zadáním.

digitalizací a implementací informačního modelu se od loňského roku zabývá pracovní skupina BIM

Co je BIM?

Výraz BIM (zkratka je akronymem anglického výrazu Building Information Modelling) se v souvislosti s projektováním staveb objevuje stále častěji. Je to digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Počátky teorie BIM sahají do 70. let, kdy se o principu informačního modelu poprvé zmiňuje Charles M. Eastman z Institutu technologie v Georgii. BIM ovšem neoznačuje pouze počítačový model či speciální software, ale představuje komplexní informační prostředí.