Stavby odpovídaly své době, jeden z objektů byl proveden hlavně z prefabrikátů s absencí tepelných izolací a ne příliš kvalitních materiálů a výrobků. To platilo i u finálních povrchů podlah, oken, dveří různých ovládacích prvků apod.

V rámci bouracích prací byly odstraněny celé skladby střešního pláště, okenních sestav a vybourání všech vnitřních příček. Dispozice objektu se celkově změnila. Zajímavostí objektu jsou dvě prosklená atria, která budou po dokončení prosvětlovat chodby a některé učebny.

Po demoličních pracích, které probíhaly v průběhu zimních měsíců, následovaly vyzdívky, rozvody technologií a práce na plášti objektu.