Digitalizace

Aplikace MetApp aneb další krok k digitalizaci

V říjnu letošního roku byla po předcházejícím testování spuštěna nová aplikace pro členy Skupiny Metrostav, která by měla významně přispět k digitalizaci procesů v rámci přípravy a provádění staveb.

Ing. Filip Kalina, foto archiv Metrostavu

J

e tomu již více než rok, kdy od vedení společnosti dostal zelenou vývoj aplikace, která by nám měla významně pomoci s digitalizací práce na zakázkách. Co je jejím základem? MetApp je přímo spojena s Portálem stavby a využívá jej jako svou datovou základnu. Je přístupná přes webový prohlížeč nebo jako mobilní aplikace, která je k dispozici na Google Play i App Store.  Přístup lze nastavit interním uživatelům ze Skupiny Metrostav i externím partnerům. 

Aplikace se skládá ze čtyř hlavních komponent – Dokumentace, Formuláře, Úkoly a Stavební deník. Modul Dokumentace je prostor, ve kterém je možné přistupovat k výkresům a modelům uloženým na portál stavby a dále s nimi pracovat. Modul Formuláře je zaměřen na evidenci záznamů pro kontroly kvality, vypořádání vad a nedodělků, pasportizace a další. Pod modulem Úkoly si můžeme představit zjednodušenou agendu záznamů. Modul Stavební deník umožňuje evidenci denních záznamů s procesem uzamykání a podepisování.

Touto cestou bych chtěl poděkovat celému týmu, který se na vývoji podílel, a také uživatelům projektů, kteří se do pilotního testování zapojili a významně tak pomohli vylepšit funkce v aplikaci.