Metrostav DIZ závod 8

Staronové náměstí v Jablonném v Podještědí

Centrální Náměstí Míru v městské památkové zóně Jablonného v Podještědí (foto) se dočkalo kompletní obnovy. Ve čtvrtek 5. října byla slavnostně dokončena třetí etapa jeho rekonstrukce, kterou podle studie Ing. arch Martina Hilperta provedl tým Jiřího Hovorky ze závodu 8 Metrostavu DIZ.

Martina Vampulová, foto Radek Petrášek

Z

áměrem obnovy městského centra bylo – při zachování původního vedení komunikací – náměstí prostorově i výrazově sjednotit. V první fázi se dočkala rekonstrukce jeho dolní část s velkým parkovištěm. Následovala modernizace inženýrských sítí v horní části náměstí, které ve třetí etapě vrátil tým Metrostavu DIZ převážně odpočinkovou podobu. 

„Stavbu jsme zahájili loni v polovině listopadu a kompletně dokončili letos 27. září. V prostoru pojízdných ploch jsme prvně sanovali pláň. Po provedení všech podkladních a ložných vrstev jsme povrch náměstí uzavřeli žulovou kamennou dlažbou z většiny pokládanou do vějíře. Ve volném prostoru u morového sloupu jsme přitom odhalili původní historickou studnu, na které bývala podle dobových obrázků litinová pumpa. Voda ze znovunalezené studny bude do budoucna sloužit pro automatické zavlažování okolní zeleně,“ říká Jiří Hovorka. A doplňuje: „Až sem to byla běžná zakázka, novinkou ale pro nás byla novostavba kašny – jak vlastní betonáž její mísy v obrácené poloze a následné otočení o 180° pomocí jeřábu, tak cirkulační technologie s automatickou dezinfekcí vody a řídicí jednotkou s frekvenčním měničem.“

v obnoveném parčíku nedaleko morového sloupu z konce 17. století je nyní na místě staré kašny moderní vodní dílo

ve spolupráci s tbg metrostav

Na betonáž kruhového disku o průměru 4,5 m s přelivnou hranou a výškou kolem 80 cm do bednění s hladkou vnitřní stěnou dovezly míchače z libeňské betonárky TBG Metrostavu speciální samozhutnitelný beton C 50/60. Aby se tato nejsložitější část stavby povedla, dohlížel na práci betonářů a kmenových dělníků závodu 8 i mistr Zdenko Hranec. Podzemní část kašny obsahuje novou kobku strojovny vodní technologie a čerpací i revizní šachty kanalizace. Vodoměrná šach­ta a šachtice pilířku nízkého napětí zůstaly původní.

Nově vybudovaná kašna je podsvícená a jejích 14 trysek nabízí různé varianty pro dynamické proudění vody – mlžení, vybublávání či kolmé proměnlivé výtrysky s výškou až 1,8 m. Jindy klidná hladina v míse zrcadlí nebe s korunami okolních stromů. Vizuální efekt doprovází i proměnlivý zvuk přelivu vody přes hranu nádrže, který se mění podle režimu proudění. 

Kolem kašny město zachovalo vzrostlé 70 let staré javory, které podle návrhu památkářů doplnilo po obou stranách prostranství 18 kusů okrasných jabloní. Pro pohodlí obyvatel i návštěvníků nechybí ani nový mobiliář, především dostatek laviček.

Betonová kašna

Ing. arch. Martin Hilpert navrhl kašnu s cirkulací pitné vody jako čistý vodní disk s hladkými pololesklými stěnami.

Průměr betonového odlitku kašny .......... 4,5 m

Zastavěná plocha nadzemní části kašny .......... 23,8 m2

Vnitřní rozměry podzemní strojovny .......... 3,5 × 3,5 × 2,2 m