Metrostav Slovakia

Nová výrobní hala pro závod Volkswagen Slovakia

Tým Metrostavu Slovakia v bratislavském závodu Volkswagen Slovakia v létě dokončil výstavbu nové karosárny a přestavbu původních prostor logistiky (snímky). Novostavba vyrostla v areálu továrny na ploše 31 tisíc m2, přestavěná část zabírá 13,5 tisíce m2. Hala H1 se tak celkově rozprostřela na ploše šesti fotbalových hřišť.

Blanka Růžičková,
foto Volkswagen Slovakia, a. s.

A

ktuálně zde probíhají jen různé dodatečně objednané dokončovací práce,“ říká za Metrostav Slovakia vedoucí projektu Ing. Stanislav Janek. Jeho tým dodržel termíny dokončení, i když u některých milníků to nebylo snadné. „Začátkem roku jsme museli mít hotovou celou halu a na třetinu půdorysu včetně únosné průmyslové podlahy tak, aby byla připravená pro dodavatele dopravníkové techniky. A měsíc nato už zahájily externí firmy instalaci robotiky a dalších technologií. To vše bylo velmi náročné na koordinaci a pro zajištění potřebných podmínek, když bylo například nutné obrovskou budovu kvůli venkovní teplotě částečně temperovat,“ doplňuje.

Novostavba rozšířila původní halu logistiky, která byla částečně zbourána. Na nově vybudované výrobní prostory – karosárnu – zde tak navazuje rekonstruovaná část staré budovy, jež bude opět sloužit pro potřeby logistiky. Bourací práce pro přípravu staveniště dříve zajištoval také Metrostav Slovakia. V nynější zakázce na stavbu a rekonstrukci haly H1 pracoval jako lídr ve sdružení s akciovou společností DSC. Práce na této stavbě zahájil v minulém roce.

Šetrný postup rekonstrukce

Nová část haly H1 je podle inženýra Janka v podstatě standardní stavbou s moduly 24x24 metrů. V rekonstruované původní části však bylo nutné postupovat tak, aby se nenarušil původní ocelový skelet a vazníkový systém. Bylo třeba v této části vazníky šetrným způsobem rozebrat, na místě stavby je upravit pro nové montované spoje a následně odvézt na otryskání. Toto ošetření a novou povrchovou úpravu dostal i skelet, ocelové sloupy a ocelové průvlaky, které byly demontovány poprvé od své instalace. Odstraňování starých nátěrů a nanášení nových probíhalo z vysokého lešení technologií tlakového otryskávání přímo v prostorách krytého lešení. „S podobným úkolem jsem se v takto velkém rozsahu setkal poprvé,“ říká inženýr Janek.

V areálu bratislavského závodu probíhala souběžně další výstavba – rozsáhlou lisovnu budovala konkurenční společnost. Nové haly jsou součástí přípravy na nové projekty. „Ve stejném čase jsme začali stavět a ve stejném čase projekty dokončujeme. Takže jsme si konkurovali i při zajištění pracovních kapacit. Přitom najít dnes dodavatelskou firmu s kapacitami pro větší rozsah prací a zároveň se zodpovědným managementem je dnes vzácnost,“ doplňuje Stanislav Janek. Poděkování tak podle jeho slov patří celému týmu. Za to, že v těchto extrémních termínech a při složité koordinaci dokončil stavbu tak, aby investor mohl podle plánu spustit novou výrobu.