Fotoreportáž

Areál automatických mlýnů se představuje

RED, foto Petr Adámek a Pardubický kraj

Grand Opening s řádou uměleckých vystoupení v pátek 29. září oficiálně otevřel nový kulturní středobod v Pardubicích. Rekonstrukci Automatických mlýnů, objektu navrženého Josefem Gočárem, provedl tým divize 9 vedený Ing. Jaroslavem Sýkorou. Ve stejném areálu vznikl také objekt polytechnických dílen, který opět zhotovila divize 9, vedoucím projektu byl Ing. Milan Voráček.

Grand Opening, který na přelomu září a října oficiálně zahájil provoz areálu zrekonstruovaných mlýnů, zahrnoval komentované prohlídky, vernisáže, koncerty či představení. Za Metrostav se akce zúčastnili naši kolegové z divize 9 v čele s jejím ředitelem Ing. Martinem Sirotkem.

Monumentální areál Automatických mlýnů stojí v Pardubicích nad řekou Chrudimkou více než 110 let. V roce 2013 v nich byl ukončen provoz a chátraly. Přestavba, která probíhala od roku 2019, měla za úkol vytvořit zde nový kulturní a společenský středobod východních Čech.

V bývalé budově mlýnice je nově instalována Gočárova galerie, kterou zřizuje Pardubický kraj. Ve sbírkách se nachází velká kolekce krajinomalby od konce 19. století po tendence současné, je zde dokumentována tvorba krajinářů Železných hor a Vysočiny.

Stavbaři divize 9 v areálu postavili také nový objekt, kde sídlí Centrální polytechnické dílny (CPD) a Galerie města Pardubic (GAMPA). Budou zde probíhat kroužky pro děti a jiné vzdělávací aktivity. Budova barevně navazuje na odstín lícovek původního mlýnského komplexu.

Během slavnostních dní měli návštěvníci možnost si interiéry polytechnických dílen prohlédnout. Grand Opening také zahrnoval komentované prohlídky, vernisáže, koncerty či představení.


ČTRNÁCTIDENÍK METROSTAV

Noviny společnosti Metrostav a.s.

Šéfredaktor 

David Kalců, DiS.

Složení redakční rady

David Kalců, DiS. (předseda)

Ing. Renáta Zavřelová (místopředsedkyně)

Ing. Roman Čech

Ing. Kateřina Hainzová, MBA

Mgr. Jana Kořínková, MBA

Ing. Aleš Knobloch

Ing. Petr Půta

Mgr. Pavlína Mertl

Ing. Jitka Neklanová

Vydává

Metrostav a.s., člen Skupiny Metrostav

Koželužská 4, 180 00 Praha 8 – Libeň

tel: 266 019 245

www.metrostav.cz  

Výroba

Boomerang Communication, s. r. o.

Novinová sazba

Povolena MK ČR E 7121

Neprodejné