Metrostav Development

Projekt Vysočanský mlýn: první etapa má nového majitele

Již v roce 2021 společnost Metrostav Development uzavřela smlouvu s investičním rezidenčním fondem Mint Living Praha Vysočanský mlýn o budoucím prodeji první etapy projektu.

Text a foto Metrostav Development

P

ředmětem této smlouvy byl budoucí prodej odštěpené společnosti vlastnící stavěné nemovitosti. Během dvou let se podařilo úspěšně dokončit a zkolaudovat všechny stavby a bylo tak možné prodej dokončit.

Konečná fáze prodejního procesu, takzvaný closing, uzavřela celou prodejní transakci na konci srpna tohoto roku. Podíly v projektové společnosti byly fakticky prodány, současně byla vypořádána kupní cena. Díky kvalitně připravenému projektu a také díky vysokému nasazení nejen našeho týmu, ale i týmu generálního dodavatele (divize 3 společnosti Metrostav), se podařilo dokončit stavbu v požadovaných termínech a ve vysoké kvalitě.

„Vážíme si spolupráce s tímto naším obchodním partnerem (Mint Living, pozn. red). Jeho zástupci se vždy chovali velmi profesionálně a vstřícně a dokázali ve svých rozhodnutích i v průběhu realizace stavby zohlednit například i velmi komplikovanou situaci na stavebním trhu způsobenou negativními vlivy v souvislosti s válkou na Ukrajině, nárůstem cen materiálů a energií anebo nedostatkem některých stavebních materiálů a kapacit. I samotná transakční jednání a následný closing probíhaly velmi racionálně a efektivně. I díky tomu se podařilo celou transakci úspěšně završit ke spokojenosti všech. Zároveň bych zde chtěl pochválit i náš interní tým v rámci Metrostavu Development a tým generálního dodavatele divize 3 Metrostavu, kteří na tomto projektu pracovali a kteří mají na tomto úspěchu velkou zásluhu,“ říká Petr Štyler (na snímku), ředitel developmentu společnosti Metrostav Development.