BeMo Tunnelling

Unikátní postup u ražby spojovacího tunelu ve Washingtonu

V rámci realizace projektu North East Boundary Tunnel (NEBT), na které se podílí společnost BeMo Tunnelling (BeMo), bylo nutné k tomuto tunelu postavit a napojit spojovací tunel z First Street (FST). Ražby započaly v roce 2015 jako část samostatné zakázky pomocí TBM stroje o průměru cca 5 m. Ten ovšem tehdy zůstal uvízlý v zemi…

Norbert Fügenschuh, BeMo Tunnelling, Innsbruck

P

ro účely dokončení výstavby krátkého, ale o to víc komplikovaného spojovacího tunelu FST byla kvůli zlepšení půdních poměrů nyní zvolena technologie tryskové injektáže (Jet grouting). Ještě před ražbou hlavního tunelu NEBT strojem TBM byl kolem původní soupravy uvízlé v zemině ve spojovacím tunelu vertikálně z povrchu okolního terénu zhotoven speciální Jet grouting block.

V rámci výstavby hlavního tunelu NEBT stavbaři v oblasti plánovaného napojení na spojovací tunel (FST) na tybinkové opláštění vestavěli ještě dodatečné vyztužené vnitřní opláštění. Vlastní ražba spojovacího tunelu FST probíhala následně od dubna 2022 zevnitř již vyraženého tunelu NEBT o průřezu, který připomínal podkovu kolem řezací hlavy uvízlé TBM soupravy.

Razicí práce probíhaly na FST v kalotě a opěří odděleně, přičemž po dokončení kaloty byla horní část uvízlého TBM stroje ve First Street Tunelu rozřezána a kalota dokončena a zajištěna. Až poté došlo na vyhloubení opěří spojovacího tunelu a následně rozřezání a demontáž spodní části řezné hlavy uvízlého TBM stroje a tunel byl dokončen.

Výstavba spojovacího tunelu pod First Street v hlavním městě usa si vyžádla řadu výzev

Úvodní zlepšení půdních poměrů pomocí tryskové injektáže mělo velký význam. Práce tak mohly probíhat v suchém prostředí. Průnik vody cca 0,5 l/s byl zaznamenán pouze v oblasti tybinkových  spár v rámci hlavního tunelu NEBT. Vzhledem k tomu, že se jednalo o čistou vodu, nebyl průnik definován jako kritický. Stavbaři provedli její odčerpání a po vyhloubení spojovacího tunelu byly spáry mezi tybiny v hlavním tunelu zainjektovány.

K ražbě spojovacího tunelu byl nasazen razicí stroj Brokk 330 (foto). Stříkaný beton byl použit v rámci metody suchého stříkaní, přičemž tento předem namíchaný suchý materiál byl na místo dopraven v tzv. bigbags.

Logistika na stavbě byla přirozeně obtížná, protože se nacházela ve vzdálenosti několik kilometrů od šachty na W Street vybavené jeřábem.

Práce na First Street Connector Tunnel byly ostatně rovněž silným tématem podrobného článku na letošním Světovém tunelářském kongresu v Aténách. Zdař Bůh!