Divize 1

Nový „Pentagon“ pro zaměstnance Škody Auto

Stavba administrativního centra v sousedství české automobilky spěje do finále. Tým Ivana Šmejkala z divize 1 aktuálně provádí úpravy interiérů a řeší klientské změny. Do této šestipodlažní budovy se nastěhuje až 1800 zaměstnanců!

RED, foto archiv stavby

N

ové sídlo Škody (foto) vyrůstá naproti dosavadnímu objektu vedení společnosti a jeho stavba ovlivňuje i část třídy V. Klementa. Sestěhují se sem různá oddělení firmy z celkem 11 jiných budov a prostor z několika lokalit po Mladé Boleslavi. Administrativní centrum bude praktičtější i úspornější. Také zaměstnanci by uvnitř měli najít lepší pracovní prostředí.

V řeči čísel: budova se skládá ze čtyř věží ve tvaru L, hrubý obestavěný prostor má objem 200 000 m3, plocha kanceláří bude činit 27 000 m2. Na stavbu bylo použito 26 000 m3 betonu, hmotnost betonářské oceli činí 3000 tun. Komplex je tedy rozsáhlý a je novou dominantou Mladé Boleslavi.

V září se na stavbu vypravila exkurze České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ČKAIT z Hradce Králové, kteří si prošli objekt, seznámili se s administrativní budovou a průběhem realizace. Pro tým Ivana Šmejkala byly během výstavby náročné klientské změny a skutečnost, že projektová dokumentace vznikla v Rakousku, smluvním jazykem je němčina a dokumenty musely být dvojjazyčné.