Metrostav DIZ závod 6

Školní jídelna: rekonstrukce po šestadvaceti letech

Kuchyně a jídelna základní školy Poláčkova v Praze 4 je po krátkém přerušení opět v provozu (snímky). Tým Metrostavu DIZ závodu 6 dokončil v říjnu rozsáhlou rekonstrukci pravého křídla budovy. Kuchyně základní školy, otevřené na začátku šedesátých let minulého století, naposledy prošla inovací v roce 1997.

Blanka Růžičková,
foto Petr Adámek

P

ředmětem zakázky byla kompletní přestavba školní kuchyně a jejího zázemí. Jednalo se především o dispoziční změny a dodávku nové gastrotechnologie, kterou pro nás dodávala firma DSD Profi,“ popisuje provedené úpravy vedoucí projektu Ing. Tomáš Kuřík.

Jeho tým v první fázi prováděl bourací práce zděných příček, podlah a odstranění starých rozvodů energií. Po vybudování nových sádrokartonových příček a rozvodných sítí se pokládaly podlahy jako příprava pro gastrotechnologii. „V rámci rekonstrukce kuchyně došlo i k rekonstrukci jídelny, kde jsme prováděli především povrchové práce,“ doplňuje vedoucí projektu.

Kromě přestavby kuchyňského provozu a jeho zázemí, tedy prostor v přízemí a suterénu školní budovy, se upravoval i přilehlý pozemek, kde došlo k výměně vnějšího odlučovače tuků, přestavbě kanalizačního potrubí a instalaci nové venkovní vzduchotechniky. Součástí zakázky bylo rovněž provedení nových rozvodů kuchyně. Navíc se upravoval i strop. „Během provádění stavebních prací byl zjištěn nevyhovující stav části stropní desky nad školní kuchyní. Ve spolupráci s hlavním inženýrem projektu byly navrženy ocelové nosníky jako podpěrná konstrukce této části stropní desky. Tím došlo k navýšení požárního zatížení a nosníky i části stropní desky se musely zajistit pomocí požárních obkladů Ordexal,“ vysvětluje inženýr Kuřík.

Až 600 obědů denně

Nová kuchyně má výrazně vyšší kapacitu – místo dřívějších 390 může připravit až 600 obědů denně. Významnou inovací je také plně automatizovaný odlučovač tuků, jehož dodávku zajišťovali kolegové z Metrostavu stavebnin.

Práce probíhaly z větší části během prázdnin, ale kvůli pozdějšímu vydání stavebního povolení se protáhly do začátku školního roku. Vedení školy tento výpadek vyřešilo zajištěním obědů v nedaleké škole. „Spolupráce s vedoucí kuchyně a s vedením školy byla velice kladná a oboustranná,“ připomíná vedoucí projektu.

Rekonstrukce trvala asi čtyři měsíce. Krátký termín byl požadován kvůli provozu školy a i z důvodu omezení dopravy v oblasti. ZŠ Poláčkova se nachází na sídlišti Antala Staška nedaleko stanice metra Budějovická. „Pro stavbu jsme si zajistili dočasnou úpravu provozu v ulici Rabasova. Ta tak po nezbytnou dobu fungovala v úseku od vjezdu na staveniště po křižovatku s ulicí Poláčkova jako obousměrná. Bez této úpravy bychom jen obtížně naváželi stavební materiál a následně vybavení kuchyně,“ říká inženýr Kuřík.