Metrostav DIZ závod 9

Tam, kde práce voní dřevem

Liebiegův palác v Liberci, Císařské lázně v Karlových Varech, CLAM-GALASSŮV palác v Praze ČI synagoga v Žatci. To jsou jen některé z historických skvostů, které v posledních letech prošly významnou rekonstrukcí. Na tom, aby se jim vrátila původní krása, se podílela celá řada kolegů především pak z provozu Obnovy památek. Jeho nedílnou součástí je vedle restaurátorského ateliéru v Záběhlicích i středisko truhlářské výroby ve Hvozdnici (foto).

Martina Vampulová,
foto Petr Adámek

S

tředisko truhlářské výroby bylo založeno na začátku letošního roku s cílem rozšířit výrobní kapacity provozu a doplnit služby v oblasti výroby nových stavebně-truhlářských prvků, tedy oken, dveří a obkladů,“ říká vedoucí provozu Obnova památek Metrostavu DIZ Jan Kučera. Středisko podle jeho slov vzniklo na základě dlouhodobé potřeby řešit problémy s nedostatkem lidských zdrojů, strojního vybavení a prostor, které omezovaly činnost restaurátorského ateliéru v pražských Záběhlicích.

Středisko se specializuje zejména na výrobu replik původních oken a dveří, a to i požárních, a jeho pracovníci dokážou zajistit také všechny souvisejí práce spojené s montáží. „Umíme si poradit s výrobou dřevěných špaletových oken a dřevěných obkladů včetně všech typů povrchových úprav. Doplňkovou výrobou jsou pro nás také eurookna,“ upřesňuje vedoucí střediska Robert Kabát.

ovládají své řemeslo

Součástí areálu ve Hvozdnici je lakovna, sušárna a vlastní truhlárna. V jedné z budov se nachází ještě nezbytné kancelářské zázemí. Výroba probíhá na stále plně funkčních strojích z minulého století, které procházejí pravidelnou údržbou a pečlivým servisem. Ve středisku mohou na slovo vzatí odborníci pracovat třeba na osmi menších zakázkách nebo jedné velké. Možnosti jsou varia­bilní a závisejí na poptávce. V dílně se střídá 19 zaměstnanců od truhlářů až po lakýrníky a brusiče. „I když je dnes těžké najít kvalitní pracovníky v každém oboru, najít ovšem šikovného a spolehlivého lakýrníka je téměř nemožné. Jsem proto velmi rád, že všichni naši zaměstnanci jsou zruční odborníci ovládající své řemeslo,“ dodává Robert Kabát.

výroba probíhá na plně funkčních strojích z minulého století, které procházejí pravidelnou údržbou

Ačkoli se jednotlivé zakázky různí, vždy jsou podle Roberta Kabáta něčím zajímavé. A navíc spojené s vůní dřeva. Jemu a jeho kolegům dělá obzvlášť radost, když se mohou účastnit rekonstrukce budovy s výjimečnou historií podobně jako nedávno na pražské Kampě. Nyní pracují například na zakázce závodu 8 v Chomutově a s divizí 3 spolupracují na nových fasádních výplních při obnově historické části Nuselského pivovaru. A pro externí zadavatele připravují repliky oken do bytových domů v historické části Prahy.

Důraz na původní vzhled

Výjimečnost činnosti střediska truhlářské výroby spočívá především v komplexnosti, s jakou jeho pracovníci dokážou obstarat technicky složité repliky historických výplní, a také ve fungující spolupráci s externími partnery, díky níž jsou schopni připravit kompletní výrobky včetně všech zdobných částí a mechanismů. Při práci používají osvědčené postupy a kladou velký důraz na dodržení původního vzhledu výplní a splnění technických a normových požadavků. Ostatně přesvědčit se o tom můžete třeba na některé z dokončených rekonstrukcí.