fotosloupek

Pomáháme zachraňovat životy

Překonali drobné či větší obavy z napíchnutí žíly a někteří poprvé, další i opakovaně se rozhodli darovat krev v rámci naší tradiční prospěšné akce Daruj krev s Metrostavem.

V prostorách Centra vzdělávání v sídle naší  společnosti, kde zdravotníci z Ústřední vojenské nemocnice Praha (ÚVN) vytvořili 10. listopadu improvizovanou transfuzní stanici, se sešlo 64 dárců ze společností Skupiny Metrostav (snímky). Při tomto již 38. opakování prospěšné akce se podařilo získat 29 litrů životně důležité tekutiny. Děkujeme všem našim kolegyním a kolegům, kteří krev darovali, i těm, kteří přišli, ale z různých důvodů odběr nakonec absolvovat nemohli. Vaše krev bude zachraňovat životy.