Fotoreportáž

Obrazem z výstavby nového pražského mostu

RED, foto Ing. Maroš Híreš a MakePro

Od podzimu loňského roku tým Metrostavu TBR jako lídr ve sdružení pracuje v oblasti pražského Podolí na výstavbě nového Dvoreckého mostu, který propojí oba břehy Vltavy a měl by zlepšit dopravní situaci.

Spodní stavba mostu kromě pilířů ve vodě je dokončená. Rovněž již proběhla montáž všech kalotových ložisek, výstavba nového vjezdu do areálu Žlutých lázní a rekonstrukce tramvajové trati v ulici Podolské nábřeží. V souběhu probíhá výstavba prvního a posledního pole mostu.

Na vybudování kubistické, tvarově složité opěry OP7 bylo potřeba doplnit klasické bednění o vazníkové ramenáty, aby se dosáhl požadovaný tvar. Opěra je celá z bílého betonu a s otiskem hrubých prken. Na betonáž dříku padlo celkem ca 415 m3 betonu během 14hodinové betonáže. S ohledem na tvar byla nutná rozsáhla příprava, aby bylo možno řádně vibrovat beton ve všech místech bednění.

Snímek zachycuje pilíř P3, který se nachází v těsně blízkosti veslice SK Zlíchov a veslařského klubu VK Smíchov. Most bude mít celkem pět pilířů a dvě opěry.

Řidiči si mohou všimnout dočasné podpěrné prostorové skruže bednění mostního pole č. 1 včetně nosníků na překlenutí ulice Nádražní. Stavbaře tedy čeká ještě mnoho práce, ale už v roce 2025 by mělo být hotovo.


ČTRNÁCTIDENÍK METROSTAV

Noviny společnosti Metrostav a.s.

Šéfredaktor 

David Kalců, DiS.

Složení redakční rady

David Kalců, DiS. (předseda)

Ing. Renáta Zavřelová (místopředsedkyně)

Ing. Roman Čech

Ing. Kateřina Hainzová, MBA

Mgr. Jana Kořínková, MBA

Ing. Aleš Knobloch

Ing. Petr Půta

Mgr. Pavlína Mertl

Ing. Jitka Neklanová

Vydává

Metrostav a.s., člen Skupiny Metrostav

Koželužská 4, 180 00 Praha 8 – Libeň

tel: 266 019 245

www.metrostav.cz  

Výroba

Boomerang Communication, s. r. o.

Novinová sazba

Povolena MK ČR E 7121

Neprodejné