20

čtrnáctideník 

Metrostav a.s.

16. listopadu 2023

ročník 35

Největší modernizace FTN skončila

Metrostav DIZ dokončil ve sdružení s firmou ENESA dvouletou práci na EPC projektu modernizace osvětlení a vytápění ve dvaceti pavilonech Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) v Praze včetně zateplení sedmi z nich, a to za provozu jejích klinik. 95. výročí tak nemocnice oslaví v novém a se SEDMIMILIONOVOU garantovanou úsporou nákladů za energie ročně.

Lenka Svobodová, foto Petr Adámek

J

ednalo se o projekt EPC (energetické služby se zárukou úspor), při němž jeden smluvní partner provede všechny dílčí etapy díla od návrhu a vyprojektování úsporných opatření přes jejich přípravu a realizaci až po uvedení do provozu a zaškolení personálu. Nese přitom veškerá technická i ekonomická rizika projektu a hradí objednavateli celý deficit, pokud úspory nedosáhnou garantované výše.

„ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO, byla správcem vertikálně složeného sdružení a zodpovídala za technologická úsporná opatření, jako byla třeba výměna světel za LED, osazení termostatických ventilů, hlavic a teplotních čidel včetně kabeláže a doplnění dálkové regulace vytápění. Metrostav DIZ měl na starost stavební část projektu, která ve finančním objemu odpovídala asi 86 % z celkových nákladů zakázky,“ popisuje vedoucí projektu Ing. Lukáš Zelený ze závodu 1.

Sedm pavilonů v různých částech areálu prošlo zateplením střech a rekonstrukcí jejich krytin, obložením fasád minerální vatou a náročnou výměnou původních oken a dveří za repliky. Prakticky všechny pohledové materiály bylo nutné vyvzorkovat a nechat odsouhlasit od zástupce památkové péče.

šest ze sedmi pavilonů známé krčské nemocnice je nemovitou kulturní památkou

„Na stavbě nám velmi pomohli technici a dělníci ze střediska HSV divize 1 Metrostavu, kteří připravovali podklad pod zateplení a velice rychle zednicky začišťovali nově vsazená okna. Zakázku značně komplikovala nutnost koordinace prací s provozem nemocnice a krátký čas na výměnu oken. Jeden týden jsme mohli omezit zdravotnickou činnost jen v polovině místností dotčeného oddělení a až další týden jsme měnili okna v jeho druhé části. Museli jsme také respektovat termíny odstávek operačních sálů,“ vzpomíná Ing. Zelený.

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví i dotace z EU. Roční garance energetických úspor dosáhne minimálně 7,1 milio­nu Kč v cenách roku 2021 a ušetří 2500 tun emisí CO2. Díky instalaci pokročilého systému regulace vytápění jednotlivých místností podle způsobu či času jejich využití zaručí dokončený projekt i lepší tepelný komfort pro lékaře a pacienty.

 

Projekt v číslech

Garantovaná roční výše úspory nákladů na energie:

v korunách 7,1 milionu

v procentech 30 

Úspora v technických jednotkách za pět let:

plyn 18 GWh

elektřina 10 GWh

Stavební opatření:

počet oken nahrazených replikami 991 ks

plocha zateplených fasád 21 466 m2

plocha zateplených střech 10 769 m2

Technologická opatření 
(otopný systém):

počet nových termostatických ventilů 2 937 ks

počet nových termostatických hlavic 1 162 ks

počet IRC hlavic 2 179 ks

délka kabelových tras 100 km

Technologická opatření 
(osvětlení):

vyměněný počet svítidel celkem 11 552 ks

vyměněný počet zdrojů 2 395 ks