Hospodářský výsledek

REKORDNÍ OBRAT NAVZDORY PANDEMII

Meziročně konsolidovaný provozní výnos koncernu Skupina Metrostav i v náročném pandemickém roce 2021 vzrostl o téměř 2,6 miliardy Kč oproti předešlému roku a dostal se na rekordních 44,5 miliardy Kč. Výsledky ukazují, že navzdory druhý rok trvající koronavirové krizi dokázala Skupina významně posílit svoji pozici na stavebním trhu a i v roce 2021 dosáhla rekordního obratu.

Ing. Vojtěch Kostiha, MBA

H

ospodářský výsledek také překonal plánovaný parametr. Vzrostl počet zaměstnanců, ke konci roku 2021 zaměstnávala Skupina Metrostav téměř 5 800 lidí a zvýšil se také počet společností, které koncern sdružuje. Samotná mateřská společnost Metrostav dosáhla v roce 2021 tržeb ve výši 19,3 miliardy korun a výsledek hospodaření za účetní období přesáhl 700 mil. Kč.

DIVIDENDA

Valná hromada společnosti Metrostav a. s., která se konala per rollam, schválila řádnou účetní závěrku firmy za rok 2021 a vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši téměř 182 milionů Kč. Na akcii připadla dividenda 23 Kč, což je stejně jako v loňském roce. Akcionáři zvolili do funkce členů představenstva Ing. Františka Kočího a Ing. Ondřeje Fuchse.