Skupina Metrostav

Metrostav handy cyklo maraton uspěl v bruselu!

V létě nás čeká jubilejní desátý ročník Metrostav handy cyklo maratonu (MHCM), který si ke svým kulatým narozeninám nadělil dárek v podobě nejvyššího ocenění. Začátkem května udělovala Evropská komise v Bruselu ocenění #BeInclusive v rámci každoročního vyhlašování soutěže EU Sport Awards (foto). MHCM vyhrál první místo a ve velkém konkurenčním prostředí všem Evropanům dokázal, že tenhle projekt má opravdu smysl!

„Dlouhodobé partnerství a podpora Metrostav handy cyklo maratonu vyjadřuje naše hodnoty a principy etického kodexu. Ve všech společnostech Skupiny podporujeme rovné příležitosti, diverzitu a netolerujeme diskriminaci. Toto ocenění je pro nás důkaz, že hodnotový základ, na kterém stojí naše společenská odpovědnost, je správný,“ říká František Kočí, prezident Skupiny Metrostav.

Podpora sportovců s handicapem i bez je jednou z věcí, na které víme, že můžeme v moderní západní společnosti stavět.

RED, foto Cesta za snem


 

Betonáž před fakultou

Ve dnech 25. až 29. dubna proběhl na Fakultě stavební ČVUT v Praze Týden betonu, jehož je Metrostav partnerem. Cílem projektu je seznámit studenty s technologií betonáže, a to přímo na konkrétních realizacích a na skutečných stavbách.

Tradiční součástí je i workshop, jehož letošním tématem byl městský mobiliář. Studenti tak realizovali betonovou lavičku před budovou fakulty (foto). Jako partner akce jsme věnovali materiál pro betonáž této lavičky a pro studenty připravili odborné přednášky a exkurze.

Týden betonu je nejen v ČR, ale i v celé střední Evropě zcela ojedinělým projektem. Studenti se v jeho rámci mohou seznámit s betonáží monolitických prvků či konstrukcí ještě v době studia, neboť normálně se s tímto procesem setkávají až v praxi na stavbě a povětšinou jde o setkání jen zprostředkované, protože se touto činnosti zabývají pracovníci firem provádějících monolitické konstrukce. Akce je pořádána jako součást inovací ve výuce realizované na FSv Katedrou technologie staveb a Katedrou architektury.

Více informací o Týdnu betonu: https://www.fsv.cvut.cz/tyden-betonu-2022/

RED, foto archiv Metrostavu

XX. letní sportovní hry Metrostav

16.–17. června 2022, Sportovní centrum Nymburk