Fotoreportáž

Vzpomínka na velké dílo na Želivce

RED, foto archiv Metrostavu

Ačkoliv Úpravna vody Želivka (ÚVŽ) byla dokončena a uvedena do provozu v roce 1972, před 50 lety, přesně 1. února 1973 začala pravidelná dodávka pitné vody do Prahy 52 km dlouhým tunelem. Protože se historie tohoto díla váže s naší společností, není od věci uskutečnit malý exkurz do minulosti…

Stavbu vodárenského komplexu v 60. letech 20. století zahájil podnik Vodní stavby a dokončil jako generální dodavatel přehradní a vodárenské části Metrostav.

Kromě vybudování přehradní hráze I. etapa zahrnovala stavbu úpravny, štolového přivaděče a vodojemu v Jesenici. Štolový přivaděč je kruhového profilu o průměru 2,64 m s betonovou obezdívkou o tloušťce 20 až 35 cm.

Po dokončení vodárenský komplex dodával 3 m3/s pitné vody, v roce 1987 byl výkon navýšen na současných 7 m3/s. Následovaly další etapy s navýšením kapacity a v roce 1991 byla dokončena stavba tzv. ozonizace.

V roce 2021 kolegové z divize 6 dokončili ve sdružení dostavbu a modernizaci areálu – výstavbu nového technologického stupně sorpce na granulovaném aktivním uhlí (zkráceně GAU). Tento typ filtrace odstraňuje z vody další nežádoucí látky, zejména rezidua pesticidů.


ČTRNÁCTIDENÍK METROSTAV

Noviny společnosti Metrostav a.s.

Šéfredaktor 

David Kalců, DiS.

Složení redakční rady

David Kalců, DiS. (předseda)

Ing. Renáta Zavřelová (místopředsedkyně)

Ing. Roman Čech

Ing. Kateřina Hainzová, MBA

Mgr. Jana Kořínková, MBA

Ing. Aleš Knobloch

Ing. Petr Půta

Mgr. Pavlína Mertl

Ing. Jitka Neklanová

Vydává

Metrostav a.s., člen Skupiny Metrostav

Koželužská 4, 180 00 Praha 8 – Libeň

tel: 266 019 245

www.metrostav.cz  

Výroba

Boomerang Communication, s. r. o.

Novinová sazba

Povolena MK ČR E 7121

Neprodejné