Divize 8

Horkovody: dvě zakázky v teplárenském odvětví

Dva týmy divize 8 provozu Jádro pracují už druhým rokem souběžně na dvou teplárenských projektech, v Plané nad Lužnicí a ve slovenské Nitře. Obě zakázky dělí několik stovek kilometrů a jsou svým způsobem neobvyklé.

Blanka Růžičková, foto archiv stavby

S

tavbaři provozu dosud u teplárenských sítí výstavbu takového rozsahu neprováděli. Zatímco v jižních Čechách práce končí, na Slovensku pokračují třetí etapou. Projekt v Plané s názvem Rekonstrukce tepelné horkovodní sítě v areálu Kovosvit MAS, a. s., a Horkovod Tábor inovuje a propojuje sítě dvou původních tepláren v Táboře a v Plané nad Lužnicí. Výměna potrubí a výkopy pro nové rozvody se zde prováděly v délce cca 6,4 km. Stavbaři na této zakázce pracovali od června 2019, finální povrchové úpravy dokončili letos v dubnu. Nový potrubní systém se podařilo uvést do provozu s předstihem v prosinci 2020.

Projekt v Nitře (foto) má za sebou první dvě etapy a jeho dokončení se plánuje v létě příštího roku. Zakázka se týká napojení obytných čtvrtí Klokočina a Diely na jeden centrální zdroj. U této zakázky se kromě výměny stávajících rozvodů musí do nové soustavy připojit přes předávací stanice všechny objekty, v nichž byly zrušeny původní plynové kotelny.

Na obou stavbách doposud působila za Metrostav pouze divize 8. Ta obě zakázky také sama – prostřednictvím provozu Jádro – řídila. Na 3. etapě v Nitře se bude po­dle dohody částečně podílet společnost Metrostav DIZ.

navzdory nedostatku dělníků

Poslední rok byl pro obě stavby specifický kvůli rostoucím problémům s personálním zajištěním plánovaných prací. V Čechách byli původně na část projektu nasmlouváni dělníci z Polska a Slovenska. V Nitře se naopak částečně měly uplatnit posily z České republiky. „Z důvodu pandemických opatření jsme byli od jara minulého roku nuceni měnit námi plánované postupy a doby nasazení ‚přeshraničních‘ dělníků. Upravovali jsme harmonogramy prací a prodlužovali pracovní cykly jednotlivých skupin, ale hlavní milníky se nám podařilo splnit,“ popisuje hektické období ředitel provozu Jádro Ing. Jiří Husárik. Doplňuje, že nejen v Plané, ale také na zakázce v Nitře se vloni přesto podařilo dokončit v předstihu část prací, které byly původně plánovány až na rok 2021.

Pokud jde o změny, byl podle inženýra Husárika projekt v Plané náročnější. U nitranské zakázky bylo naopak mnohem složitější vyřídit výkopová povolení, a to jednak administrativně a jednak časově.

 „Na obou stavbách jsme prováděli činnosti, se kterými jsme neměli dlouhodobé zkušenosti, a projekty těchto rozsahů jsme neřešili v tomto odvětví. Nicméně přístupem našich kolegů na jednotlivých stavbách jsme si s pracemi úspěšně poradili a věřím, že v dalších letech naše zkušenosti jen zúročíme,“ shrnuje dosavadní průběh zakázek Jiří Husárik. Kolegům na obou stavbách děkuje za odvedenou práci.