PĚT OTÁZEK K PADESÁTINÁM METROSTAVU

Ing. Jindřich Hess, Ph.D.

PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY, BÝVALÝ GENERÁLNÍ ŘEDITEL A DLOUHOLETÝ ZAMĚSTNANEC METROSTAVU (NA SNÍMKU Z ROKU 1975 VLEVO, TEHDY COBY HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ U RAŽBY PRVNÍHO TUNELU METRA POD VLTAVOU).

Kde vás Metrostav vzal?

Po ukončení studia ČVUT jsem dne 1. srpna 1963 nastoupil do n. p. Vodní stavby – závod 05. V pozici mistra jsem nejdříve pracoval na stavbě ČOV v Rakovníku. Během pěti let jsem už v pozici stavbyvedoucího prošel několika vodohospodářskými stavbami (např. ve Vrapicích u Kladna a v Berouně). V srpnu 1968 jsem byl převeden na závod 04 – Metro, a to na staveniště Štětkova na pankrácké straně budoucího Nuselského mostu. Zde začaly přípravné práce na zahájení ražby prvního tunelu trasy I. C při využití nemechanizovaného štítu ze Sovětského svazu.

Co vám Metrostav dal?

Metrostav tvoří především zaměstnanci. Ti jsou důležití pro akceschopnost podniku, vytvářejí tu správnou atmosféru pro to, být stále lepší a zapojit se do náročných projektů. Tak takových pracovníků měl a má Metrostav hodně a dál se stará o jejich získání a výchovu. A proto mi Metrostav mohl dát možnost být u celé řady jedinečných projektů jak v oblasti významných staveb, tak i v oblasti řízení společnosti. Snažil jsem se být spolu s oddanými a schopnými spolupracovníky při úspěšné realizaci projektů, které přinesly našemu podniku respekt. Co si mohu v profesním životě přát víc. Zní to možná trochu nadneseně: Metrostav mi dal nádherný pocit být na svůj podnik hrdý. Věřím, že i většině z nás.

Na co jste v práci vždy dbal?

Prioritou bylo, abych nezklamal své spolupracovníky, kteří se mnou šli do realizace složitých úkolů. Věřili mně, že společně můžeme dosáhnout řady komplikovaných, jedinečných cílů, a byli rozhodnuti se na tom aktivně podílet. Je samozřejmé, že jsem se snažil být k nim otevřený a upřímný. Rád jsem jim naslouchal. Oni si to vždy zaslouží.

Co byste rád předal dál?

Nemám, co bych předal dál. Jsem spokojený, že i dnes převládají v Metrostavu slušné a korektní vztahy, úcta k práci druhých a snaha pomáhat těm, kteří to potřebují. Týká se to nejen našich spolupracovníků, ale také našich spoluobčanů. Cítíme odpovědnost. I tím podnik ukazuje své priority.

Co byste společnosti k padesátinám přál?

Všem pracovníkům Skupiny Metrostav přeji, aby i dál pokračovali v odhodlání stanovovat si náročné cíle. Jejich plnění umožní ukázat naše schopnosti jak v České republice, tak i v zahraničí. Je to správná cesta pro získání sebevědomí a pocitu zdravé sounáležitosti všech pracovníků.

Ing. Vojtěch Kostiha, MBA