Centrum vzdělávání

Navštivte naše kurzy

Tým kolegů Centra vzdělávání Skupiny Metrostav (CVSM) pro vás připravil širokou nabídku kurzů, které se uskuteční v rámci končícího léta a na začátku podzimu.

Tým Centra vzdělávání Skupiny Metrostav, foto archiv Metrostavu

Konkrétně od září do listopadu je v prezenční formě zatím připraveno:

39 profesních školení,

9 běhů adaptačních programů pro nové zaměstnance,

7 programů osobnostního rozvoje,

8 odborně-technickych seminářů (OTS).

Dále pořádáme další doplňkové on-line školení pro nové zaměstnance a pracujeme stále na tvorbě nových elearningových kurzů.

V současné době je k dispozici již 21 typů elektronických kurzů, z nichž 12 je každý měsíc opakovaně vypisováno. Za zmínku stojí například i nově vytvořený e-kurz zveřejněný na konci srpna, který se týká aplikace nového zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing).

V Centru vzdělávání (foto) realizujeme i řadu školení „na klíč“ přímo v lokalitách jednotlivých provozů dle potřeb staveb a předem schválených projektů. K tomu využíváme převážně naše zkušené interní lektory.

Sledujte komplexní nabídku Centra vzdělávání, kterou naleznete na intranetu, nebo nám napište své připomínky či dotazy na e-mailovou adresu: vzdelavani@metrostav.cz.