fotosloupek

Stavba estakády v Brně přilákala tisíce návštěvníků

Přes 15 000 lidí využilo v sobotu 9. září možnost projít se po nové estakádě, která propojuje Tomkovo náměstí a Rokytovu ulici v Brně (snímky).

RED, Foto: ŘSD ČR.

Tato stavba nad maloměřickým seřaďovacím nádražím byla výjimečně zpřístupněna veřejnosti a lidé tak měli příležitost prohlédnout si vznikající most zblízka. Mostní konstrukce se klene nad terénem ve výšce přes 18 metrů, její piloty jsou ukotveny až 30 m hluboko. Estakáda tvoří součást velkého městského okruhu, jehož investorem je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD ČR). Výstavbu ve sdružení realizují společnosti Metrostav DIZ a Metrostav TBR, vedoucími projektu jsou Martin Šťáva a Martin Soukup.