Metrostav DIZ závod 8

Unikátní severočeská tramvajová trať získává novou podobu

Byla velkým lákadlem pro turisty i běžnou součástí života Liberečanů a Jablonečanů více než 67 let. Meziměstská tramvajová trať mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou ale už potřebovala zásadní rekonstrukci. Do konce letošního roku by měly být dokončeny dva modernizované úseky.

Martina Vampulová, foto Radek Petrášek

V

průběhu rekonstrukce je trať rozdělena do čtyř částí, z nichž první dvě v celkové délce 2,5 km opravuje Metrostav DIZ, závod 8 ve sdružení s firmou Chládek a Tintěra Pardubice. „Rekonstruuje se kompletní trať včetně nástupišť a veškerých přilehlých komunikací, chodníků, mostů a lávek. Na starosti máme celou spodní stavbu včetně veškerých umělých objektů, jako jsou opěrné zdi ze železobetonu, gabionové zdi a přeložky inženýrských sítí, vody, kanalizace a plynu,“ vyjmenovává vedoucí projektu Václav Hodničák.

Práce odstartovaly loni v červnu kácením stromů, demolicemi budov a rozebíráním původní trati. Ta nová totiž bude mít místo původního atypického metrového rozchodu kolejí standardní 1,435 metru. V některých místech se navíc zásadně změní i nivelita a osa trati, třeba až o 20 metrů. Novinkou je také použití ocelových Y pražců (foto), se kterými stavbaři pracují v celé délce trati s výjimkou výhybek, jež budou umístěny na dřevěných pražcích. V zastavěných částech bude úsek odhlučněn pomocí antivibračních rohoží.

Stavba trati se skládá ze 128 stavebních objektů, k tomu dalších 20 objektů zajišťuje společnost ČEZ Distribuce

Po celou dobu rekonstrukce se stavbaři při terénních úpravách a přípravě spodní stavby potýkají v důsledku nedostatečného geologického průzkumu s velkým množství neznámých hornin. „Museli jsme je odstranit, protože se nacházely v ose nové trati. Navíc se vyskytovaly i v těsné blízkosti nedaleké vlakové trati Správy železnice, proto jsme je museli odlamovat hydraulickými klíny ručně,“ popisuje Václav Hodničák s tím, že to rekonstrukci výrazně zpomalilo. V současné době jeho tým staví na druhém rekonstruovaném úseku železobetonové opěrné zdi, pokračuje i rekonstrukce místních komunikací a stavba propustků.

Z technologického hlediska byla podle vedoucího projektu zajímavá také sanace kanalizačního potrubí v délce 255 metrů, kterou stavbaři provedli bezvýkopovou technologií. Nejprve původní potrubí zaslepili a splašky přečerpávali pomocí tří dieselových čerpadel a tlakového ocelového potrubí na vzdálenost 290 metrů. „Po vyčištění stoky jsme rukáv zatáhli a následné jej vytvrdili UV lampou,“ dodává Václav Hodničák.

Na konci září by měl být první kilometrový úsek dokončen, na ten druhý má sdružení společně s investorem stanoven termín dokončení na závěr roku. Finální vegetační úpravy se budou realizovat až na jaře příštího roku.

Rekonstrukce nutná

Tramvajová trať, která propojuje Liberec s Jabloncem nad Nisou od roku 1955, je se svými dvanácti kilometry nejdelší meziměstskou tramvajovou tratí v České republice. Od jejího zprovoznění došlo v 70. letech minulého století pouze k výměně kolejí, troleje a přestavbě dvou výhyben. Celková rekonstrukce s částečnou změnou trasy proto byla nezbytná, aby trať splňovala současné technické i bezpečnostní parametry.