Technologie

Startuje výstavba šesti nových velkokapacitních nádrží

Společnost ČEPRO slavnostně položila základní kámen (foto) pro výstavbu šesti nadzemních multiproduktových nádrží na naftu a benzin. Každá bude mít objem 10 milionů litrů a spoluvytvoří nový skladovací blok v areálu skladu Hněvice. Stavbu zhotoví společnost Metrostav DIZ, závod 2, vedoucím projektu je Ing. Daniel Riedl.

RED s využitím tiskové zprávy, foto archiv Metrostavu a ČTK

V

ýstavba šesti dvouplášťových nádrží je pro nás specifická v tom, že bude probíhat v těsné blízkosti stávajícího tankoviště a nesmí nijak ovlivnit jeho strategický význam. S podobnými projekty máme zkušenosti, náš realizační tým pracoval na výstavbě nádrží podobného typu pro velké zákazníky z komoditního trhu,“ uvedl Ing. Jiří Vích, ředitel závodu 2 Metrostavu DIZ, který se zúčastnil slavnostního zahájení stavby (na snímku druhý zleva).

Nové nádrže mimo jiné zvýší energetickou bezpečnost České republiky a zvednou kapacitu skladu Hněvice. Současná kapacita skladů ČEPRA v ČR je okolo 300 milionů litrů. Termín dokončení nádrží je plánovaný na duben 2027.

Klíčový uzel

„Jsem rád, že se podařilo kolegům ze společnosti ČEPRO dotáhnout tento projekt. Je to bezesporu krok, který nás činí mnohem méně zranitelnými vůči různým globálním výkyvům na trzích s energiemi a zároveň nám umožní rychle reagovat na neočekávané události. Konkrétně navýšení o 60 milionů litrů motorové nafty bude znamenat, že zabezpečíme zhruba dva dny spotřeby celé České republiky,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura, který se slavnostního ceremoniálu také zúčastnil.

Sklad Hněvice nebyl vybrán náhodou – jedná se o klíčový uzel pro příjem pohonných hmot jak pomocí produktovodu, tak díky největší vlečce společnosti ČEPRO i pomocí železniční dopravy. Disponuje největší skladovací kapacitou v systému ČEPRO a představuje klíčový bod pro stabilitu distribuční sítě paliv v České republice. Je také jedním z největších průmyslových podniků v České republice, provozuje síť 1200 km produktovodů, k dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejichž kapacita je 1,76 mil. m3.

Technologie nádrží

Skladovací nádrže jsou řešeny jako dvouplášťové vizuálně kontrolovatelné s ocelovou havarijní jímkou. Dno nádrží je dvojité s trvalou kontrolou těsnosti meziprostoru; spádováno ke kalníku. Tepelná izolace zajišťuje ochranu proti oslunění nádrží a proti sálavému teplu v případě požáru. Skladovací nádrže jsou vybaveny stabilním hasicím a chladicím zařízením.

Stavba v číslech

cca 4 hektary je plocha staveniště

10 000 m3 objem každé nádrže

6000 m3 betonu

2520 tun ocelových konstrukcí

30 km svarů

120 000 m2 nátěrů 

6,5 km ocelových potrubí 

37 km elektrických kabelů