Metrostav DIZ závod 1

V Plzni se slavnostně otevřel nový azylový dům

V úterý 5. září byl slavnostně zahájen provoz azylového domu Patronus (foto) ve Wenzigově ulici v Plzni, který realizovali kolegové z Metrostavu DIZ, závodu 1. Zařízení má sloužit lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci a žijí na ulici.

RED, foto Magistrát města Plzně

O

bjekt pro 26 osob provozuje Armáda spásy. Posláním azylového domu je poskytnout lidem s problémovým užíváním alkoholu ubytování na přechodnou dobu a prostřednictvím individuální sociální a terapeutické práce jim pomoci se znovuzačleněním do společnosti.

Azylový dům stojí ve Wenzigově ulici vedle domu svatého Františka, který spadá do působnosti Městské Charity Plzeň. Budova je ekologicky řešená. Zelená fasáda zabraňuje přehřívání a sálání tepla z budovy. Na objektu je zelená střecha, která pomáhá hospodařit s dešťovou vodou a zabraňuje přehřívání interiéru budovy. 

Kromě domu Patronus byl rozšířen také vedlejší objekt – Domov sv. Františka. Zařízení provozuje Městská Charita Plzeň, která rovněž poskytuje služby pro osoby ve složité situaci bez přístřeší. Funguje zde noclehárna, nízkoprahové denní centrum, administrativní zázemí pro personál, technické zázemí a sklad.